กลับสู่หน้าหลัก

โครงการสวัสดิการท่องเที่ยวกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคณะเทคนิคการแพทย์ จำกัด ประจำปี 2553

             ระหว่างวันที่ 5 - 8 พฤษภาคม 2553 ที่ผ่านมา สหกรณ์จัดโครงการสวัสดิการการท่องเที่ยว เพื่อเดินทางท่องเที่ยวและพักผ่อน 4 วัน 3 คืน โดยนั่งเครื่องบินจากเชียงใหม่ไปยังภูเก็ต ได้เที่ยวชมภูเก็ตแฟนตาซีพร้อมอาหารค่ำบุฟเฟห์่, ล่องเรือเที่ยวเกาะพีพี-อ่าวมาหยา, เกาะไข่, พายเรือแคนนูลอดถ้ำที่อ่าวพังงา เสียค่าใช้จ่ายท่านละ 12,000 บาท (รวมอาหาร 6 มื้อ  ที่พัก 3 คืน, ค่าตั๋วเครื่องบิน-ไปกลับ, ค่าเรือ, รถรับ-ส่งสนามบิน, ค่าบัตรเข้าชมภูเก็ตแฟนตาซี และค่าประกันอุบัติเหตุปี)
กลับสู่หน้าหลัก