ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : คลินิกเทคนิคการแพทย์ เจาะเลือด ตรวจสุขภาพ ตรวจตามแพทย์สั่ง คลินิกกิจกรรมบำบัด เด็ก สมาธิสั้น ออทิสติค คลินิกรังสีเทคนิค เอกซเรย์ ถ่ายภาพรังสีทรวงอก คลินิกกายภาพบำบัดและธาราบำบัด ฟื้นฟู ปวด เมื่อย สระว่ายน้ำ ในร่ม น้ำอุ่น MRI

 

ติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร 0-5394-5096

                  

"ธาราบำบัด"   เป็นงานบริการหนึ่ง ที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของคลินิกกายภาพบำบัดและธาราบำบัด  ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก  ให้บริการทางธาราบำบัด  ดังต่อไปนี้

          

การรักษาทางธาราบำบัด (อาคารธาราบำบัด)

          ธาราบำบัดหรือการบำบัดด้วยน้ำ  เป็นรูปแบบวิธีการทางกายภาพบำบัดอย่างหนึ่ง โดยเป็นการรักษาในน้ำอุ่น  ซึ่งมีผลทำให้หลอดเลือดขยายตัว  เพิ่มการไหลเวียนของเลือด  ส่งผลต่อการบรรเทาความเจ็บปวด  ช่วยผ่อนคลายความเครียดทั้งทางร่างกายและจิตใจ  นอกจากนี้คุณสมบัติของน้ำ  (แรงลอยตัวและแรงดัน)  จะช่วยฝึกการทำงานของกล้ามเนื้อให้แข็งแรงและมีความทนทาน  การขยับแขนและขาทำได้ง่าย  ลดแรงกระแทกต่อข้อต่อต่างๆ ของร่างกาย ทำให้ลดการบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย อีกทั้งยังช่วยพัฒนาความสามารถในการทรงตัวและการเดินอีกด้วย 

 

 

การบริการส่งเสริมสุขภาพแก่บุคคลทั่วไป (อาคารธาราบำบัด) มีบริการเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายในผู้ป่วยและการส่งเสริมสุขภาพแก่บุคคลทั่วไป  ภายในอาคารประกอบด้วย

          1.  สระน้ำธาราบำบัด  (Hydrotherapy Pool)


          2.  ห้องออกกำลังกาย  (Fitness Room) 


          3.  อ่างน้ำวน  (Jacuzzi) 


          4.  ห้องซาวน่า  (Sauna Room): : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

อัตราค่ารักษาทางธาราบำบัด            
500 บาท/ครั้ง

** สำหรับผู้ที่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจบางองค์กร  สามารถนำใบเสร็จค่ารักษา ไปเบิกได้

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

อัตราค่าบริการสำหรับการเข้ารับบริการ (สามารถใช้บริการสระว่ายน้ำ ห้องออกกำลังกาย ห้องซาวน่า และอ่างจากุชชี่)

ลำดับ

จำนวนครั้งของการเข้ารับบริการ

อัตราค่าบริการ
สำหรับบุคคลทั่วไป (บาท)

อัตราค่าบริการ
สำหรับบุคลากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(บาท)

อัตราค่าบริการ
สำหรับ
นักเรียน/นักศึกษา
ที่มีอายุต่ำกว่า 25 ปี (บาท)

1

จำนวน 1 ครั้ง

100.00

90.00

80.00

2

เหมาจ่ายจำนวน 12 ครั้ง
ภายในระยะเวลา 2 เดือน (เหมาจ่าย)

1,000.00

900.00

800.00

3

เหมาจ่ายจำนวน 24 ครั้ง
ภายในระยะเวลา 3 เดือน (เหมาจ่าย)

1,800.00

1,600.00

1,400.00

** ชำระเงินครั้งเดียว  สามารถใช้บริการได้ทุกรายการ   และไม่สามารถนำใบเสร็จไปเบิกจ่ายกับทางราชการได้**

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :


คลินิกธาราบำบัด : Hydro Therapy Clinic
คลินิกธาราบำบัด Hydro Therapy Clinic   วัน - เวลาทำการ    วันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 09.00 - 20.00 น. (พักเที่ยง)
       วันเสาร์             เวลา 09.00 - 16.00 น. (พักเที่ยง)
  หยุดทำการ    วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ     0-5393-5095