No Image

ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.วัชระ กสิณฤกษ์ ได้รับรางวัลอาจารย์นักวิจัยยอดเยี่ยม ประจำปี 2559

ขอแสดงความยินดีกับ

ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.วัชระ กสิณฤกษ์

ในโอกาสได้รับรางวัลอาจารย์นักวิจัยยอดเยี่ยม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2559

 

โดยมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ได้แจ้งผลรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ” ประจำปี 2559 ได้แก่ อาจารย์นักวิจัยยอดเยี่ยม นักวิจัยดีเด่น และนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น  และได้กำหนดให้มีพิธีประกาศผลและมอบช่อดอกไม้แก่อาจารย์ผู้ได้รับรางวัล ในงานวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559  ณ ห้องประชุมทองกวาว 1 ชั้น 2 สำนักบริการวิชาการ

[update: ][View : 878]