คณะเทคนิคการแพทย์   
สำนักหอสมุด   

en  

CSS3 Menu Creator Css3Menu.com

New Acquisition
Archives 2016   
Archives 2015   
Archives 2014   
Archives 2013   
Archives 2012   
Archives 2011   
Archives 2010   
Archives 2009   
© 2012 ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 0-5394-5071 โทรสาร 0-5394-6042 e-mail : chiraporn.ch@cmu.ac.th