ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : คลินิกเทคนิคการแพทย์ เจาะเลือด ตรวจสุขภาพ ตรวจตามแพทย์สั่ง คลินิกกิจกรรมบำบัด เด็ก สมาธิสั้น ออทิสติค คลินิกรังสีเทคนิค เอกซเรย์ ถ่ายภาพรังสีทรวงอก คลินิกกายภาพบำบัดและธาราบำบัด ฟื้นฟู ปวด เมื่อย สระว่ายน้ำ ในร่ม น้ำอุ่น MRI

 

ติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร 0-5394-5096

คลินิกรังสีเทคนิค ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

                  

คลินิกรังสีเทคนิค  ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
ให้บริการตรวจทางรังสี  ได้แก่  การถ่ายภาพรังสีทรวงอก
การถ่ายภาพรังสีทั่วไปตามใบสั่งตรวจจากแพทย์ และการตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
(Ultrasound wave)

1.  การถ่ายภาพรังสีทรวงอก (Chext x-ray)

           การถ่ายภาพรังสีทรวงอก (Chext x-ray)  การถ่ายภาพรังสีเพื่อดูขนาดของหัวใจ รูปร่างของหัวใจ เงาของหลอดเลือดใหญ่ที่ออกจากหัวใจและพยาธิภายในและหลอดลม

          
ข้อบ่งชี้ในการตรวจเอกซเรย์ทรวงอก
               +    ตรวจสุขภาพประจำปี (Health Screening)
               +    ก่อนรับการผ่าตัด
               +    มีอาการชี้ถึงภาวะโรค เช่น ไอ เสมหะมีเลือด เจ็บหน้าอก เป็นต้น
               +    ผู้มีอาการทั่วไปไม่จำเพาะ เช่น น้ำหนักลด อ่อนเพลีย ที่อาจเป็นวัณโรคปอดได้
               +    ภาวะอื่นๆที่อาจไม่เกี่ยวกับปอด เช่น โรคหัวใจ หรือมะเร็ง   ลามมาที่ปอด เป็นต้น


           ประโยชน์ของการเอกซเรย์ปอด ได้แก่
               +    เพื่อเตรียมผ่าตัด
               +    เพื่อหาสาเหตุของอาการผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ เพื่อติดตามดูความเป็นไปของโรคที่เกี่ยวกับปอดหรือหัวใจ
               +    เพื่อตรวจหามะเร็งในระยะแรกเริ่มที่ปอด เพื่อตรวจหาการแพร่กระจายของโรคมาที่ปอด
               +    เพื่อตรวจหาโรค Pneumoniosis (ภาวะปอดมีฝุ่นจับมาก) เพื่อตรวจขนาดของหัวใจ
               +    เพื่อตรวจหาความผิดปกติบริเวณปอดและที่อื่นๆ


          เอกซเรย์ปอดอันตรายหรือไม่ ส่วนใหญ่มักจะเข้าใจว่าการได้รับรังสีแล้วจะเกิดอันตรายแต่ในความเป็นจริงต้องขึ้นอยู่กับชนิด ปริมาณ และระยะเวลาในการได้รับรังสีด้วย ซึ่งในการเอกซเรย์ปอดครั้งหนึ่ง  ผู้ถูกเอกซเรย์จะได้รับปริมาณรังสีเพียง 0.02 เร็มต่อครั้งเท่านั้น ซึ่งเป็นปริมาณรังสีที่ถือว่าปลอดภัย


คลินิกรังสีเทคนิค ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
คลินิกรังสีเทคนิค ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
คลินิกรังสีเทคนิค ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

2 การตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound wave)

          อัลตราซาวนด์ (ultrasound) เป็นการตรวจวิเคราะห์โดยการใช้คลื่นเสียงความถี่สูง โดยมีหลักการคือ การส่งคลื่นเสียงความถี่สูงออกจากเครื่องอัลตราซาวนด์ ผ่านผนังหน้าท้องเข้าไปภายในช่องท้อง เมื่อคลื่นเสียงไปกระทบอวัยวะที่ทึบหรือมีความหนาแน่นแตกต่างกัน ก็จะสะท้อนกลับมาที่เครื่องอัลตราซาวนด์ และแปลงเป็นสัญญาณภาพปรากฏบนจอมอนิเตอร์ ซึ่งสามารถเก็บภาพลงกระดาษ (hard copy) ได้

          ปัจจุบันการตรวจด้วยเครื่องมือที่เรียกว่าอัลตราซาวนด์ ถือเป็นการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยที่สำคัญทางรังสีวิทยาวิธีหนึ่ง การตรวจด้วยวิธีนี้จัดเป็นการตรวจที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องเตรียมผู้ป่วยมากนัก เครื่องมือหาได้ง่าย ข้อมูลที่ได้จากการตรวจด้วยวิธีนี้แม้จะไม่มากเท่าเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ แต่ก็ทำให้แพทย์สามารถรักษาผู้ป่วยส่วนใหญ่เบื้องต้นได้ โดยเฉพาะโรคในช่องท้อง

          การนำมาใช้เพื่อช่วยวินิจฉัยโรค     คลื่นเสียงความถี่สูงสามารถใช้ตรวจส่วนต่างๆ ของร่างกาย ได้แก่   
                   1. ส่วนหัว ใช้ตรวจเด็กเล็กอายุน้อยกว่า 2 ปี เพื่อตรวจดูความผิดปกติในกะโหลกศีรษะ โดยตรวจผ่านกระหม่อมที่ยังไม่ปิด       
                   2. ส่วนคอ ใช้ตรวจหาความผิดปกติและหารอยโรคของต่อมไทรอยด์, ต่อมน้ำลาย, ก้อนในบริเวณคอ และใช้ตรวจเส้นเลือดแดงคาโรติด                    
                   3. ส่วนอก ใช้ตรวจทรวงอก เพื่อดูน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด หรือตรวจดูรอยโรคว่า เป็นเนื้อหรือน้ำติดกับผนังทรวงอก เช่น เนื้องอก
                   4. ช่องท้อง ใช้ตรวจดูความผิดปกติและหารอยโรคของอวัยวะภายในช่องท้องทั้งหมด   
                   5. ส่วนอื่นๆ ใช้ตรวจเพื่อหาความผิดปกติและรอยโรคที่สงสัยในอวัยวะส่วนอื่นๆ ที่เป็นเนื้อเยื่ออ่อน หรือมีน้ำภายใน เช่น กล้ามเนื้อ นอกจากนี้ยังสามารถตรวจเต้านม ขา เส้นเลือดขนาดใหญ่และขนาดกลาง เพื่อดูความผิดปกติของเส้นเลือด วัดความเร็วการไหลเวียนเส้นเลือด ดูการ   อุดตันของเส้นเลือด

คลินิกรังสีเทคนิค ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
คลินิกรังสีเทคนิค ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
 
  

 
  คลินิกรังสีเทคนิค : Radiological Technology Clinic
  คลินิกรังสีเทคนิค  Radiological Technology Clinic   วัน - เวลาทำการ    วันจันทร์ - ศุกร์     เวลา 07.30 - 16.30 น.
         วันเสาร์ - อาทิตย์   เวลา 07.30 - 15.30 น.
    หยุดทำการ    วันหยุดนักขัตฤกษ์  
    โทรศัพท์ติดต่อ    0-5394-9296     0-5393-6027 ต่อ 121

tag : เอกซเรย์  เอ็กซเรย์  เอกเรย์  เชียงใหม่ 2555 ถ่ายภาพรังสีทรวงอก  chest x-ray เชียงใหม่ ถ่ายภาพรังสี เอกซเรย์คอมพิวเตอร์  ตรวจสุขภาพประจำปี เชียงใหม่ 2554 เบิกได้ ตรวจสุขภาพ Health checkup  จังหวัดเชียงใหม่  ภาคเหนือ ตรวจสุขภาพ อัลตราซาวนด์ Ultrasound wave เจาะเลือด วัดความดัน ชั่งน้ำหนัก เอกซเรย์ บริการตรวจสุขภาพประจำปี นอกสถานที่ Mobile checkup ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Radiological   รังสี  เอกซเรย์ปอด  เอกซเรย์อก