ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : คลินิกเทคนิคการแพทย์ เจาะเลือด ตรวจสุขภาพ ตรวจตามแพทย์สั่ง คลินิกกิจกรรมบำบัด เด็ก สมาธิสั้น ออทิสติค คลินิกรังสีเทคนิค เอกซเรย์ ถ่ายภาพรังสีทรวงอก คลินิกกายภาพบำบัดและธาราบำบัด ฟื้นฟู ปวด เมื่อย สระว่ายน้ำ ในร่ม น้ำอุ่น MRI

 
ติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร 0-5394-5096

 

ขณะนี้มีงานว่างอยู่จำนวน   6   ตำแหน่ง
 
 
download   ประกาศ รับสมัครพนักงานประจำของศูนย์บริการฯ (ปฏิบัติงานที่ ศูนย์สุขภาพเวลเนส เซ็นเตอร์ ลำปาง)  ตำแหน่ง  พนักงานบริการฝีมือ (ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์) จำนวน 2 อัตรา (รับสมัคร ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2562)   
                    

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
        ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เป็นพนักงานประจำของศูนย์บริการฯ (ปฏิบัติงานที่ ศูนย์สุขภาพเวลเนส เซ็นเตอร์ ลำปาง)
                   ตำแหน่ง  พนักงานบริการฝีมือ (ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์)  
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
        ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เป็นพนักงานประจำของศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
                   ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ปฏิบติงานฝ่ายบริการลูกค้า)  
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
download        ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เป็นพนักงานประจำของศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
                   ตำแหน่ง  ผู้จัดการทั่วไป  
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
        ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เป็นพนักงานประจำของศูนย์บริการฯ (ปฏิบัติงานที่ ศูนย์สุขภาพเวลเนส เซ็นเตอร์ ลำปาง)
                   ตำแหน่ง  พนักงานบริการฝีมือ (ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์)  
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
        ประกาศรับสมัครพนักงานประจำของศูนย์บริการฯ (ปฏิบัติงานที่ ศูนย์สุขภาพเวลเนส เซ็นเตอร์ มีโช  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ปฏิบัติงานฝ่ายบริการลูกค้า) จำนวน 1 อัตรา
                               
 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2562
              
download   ประกาศรับสมัคร  
download   ดาวน์โหลดใบสมัคร 
download   วิธีการและขั้นตอนในการเข้ารับการทดสอบบุคลิกภาพทางด้านจิตวิทยา
(
update กุมภาพันธ์ 2562)
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
 
    ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก  ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์สุขภาพเวลเนส เซ็นเตอร์ ลำปาง
                  ตำแหน่ง 
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ปฏิบัติงานฝ่ายบริการลูกค้า) 
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
    ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก  ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์สุขภาพเวลเนส เซ็นเตอร์ ลำปาง
                   ตำแหน่ง  นักเทคนิคการแพทย์
 
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
download        ประกาศรับสมัครพนักงานศูนย์บริการฯ ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์สุขภาพเวลเนส เซ็นเตอร์ ลำปาง
                  
 ตำแหน่ง พนักงานนวดแผนไทย 

download   ประกาศรับสมัคร  
download   ดาวน์โหลดใบสมัคร 
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
        ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เป็นพนักงานประจำของศูนย์บริการฯ (ปฏิบัติงานที่ ศูนย์สุขภาพเวลเนส เซ็นเตอร์ ลำปาง)
                    ตำแหน่ง  นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 อัตรา 
                    ตำแหน่ง  กายภาพบำบัด จำนวน 2 อัตรา 
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
        ประกาศ ขยายเวลาการรับสมัครพนักงานประจำของศูนย์บริการฯ (ปฏิบัติงานที่ ศูนย์สุขภาพเวลเนส เซ็นเตอร์ ลำปาง) 
                    ตำแหน่ง  นักรังสีเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
                    ตำแหน่ง  พนักงานบริการฝีมือ (ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์) จำนวน 3 อัตรา
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์
                         ตำแหน่ง 
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ปฏิบัติงานฝ่ายบริการลูกค้า)  
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
    ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
                         ตำแหน่ง  พนักงานรับส่งสิ่งส่งตรวจและเอกสาร
 
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบปฏิบัติ
                         ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่สำนักงาน (พนักงานการเงินและบัญชี) 
  
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
download        ประกาศรับสมัครพนักงานประจำของศูนย์บริการฯ
                  
 ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์  จำนวน 1 อัตรา

download   ประกาศรับสมัคร  
download   ดาวน์โหลดใบสมัคร 
download วิธีการและขั้นตอนในการเข้ารับการทดสอบบุคลิกภาพทางด้านจิตวิทยา
(
update กุมภาพันธ์ 2562)
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์
                         ตำแหน่งว  พนักงานรับส่งสิ่งส่งตรวจและเอกสาร 
  
 
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
download        ประกาศรับสมัครพนักงานประจำของศูนย์บริการฯ 
                  
 ตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

download   ประกาศรับสมัคร  
download   ดาวน์โหลดใบสมัคร 
 
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
 
        ประกาศรับสมัครพนักงานประจำของศูนย์บริการฯ (ปฏิบัติงานที่ ศูนย์สุขภาพเวลเนส เซ็นเตอร์ ลำปาง)
                    ตำแหน่ง  นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 อัตรา
                    ตำแหน่ง  นักรังสีเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
                    ตำแหน่ง  กายภาพบำบัด จำนวน 2 อัตรา
                    ตำแหน่ง  นักงานบริการฝีมือ (ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์) จำนวน 3 อัตรา
                    ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ปฏิบัติงานฝ่ายบริการลูกค้า) จำนวน 2 อัตรา

              
download   ประกาศรับสมัคร  
download   ดาวน์โหลดใบสมัคร 
download   วิธีการและขั้นตอนในการเข้ารับการทดสอบบุคลิกภาพทางด้านจิตวิทยา
(
update กุมภาพันธ์ 2562)
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
        ประกาศรับสมัครพนักงานชั่วคราวของศูนย์บริการฯ
                  
 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (พนักงานการเงินและบัญชี)   จำนวน 1 อัตรา

download   ประกาศรับสมัคร  
download   ดาวน์โหลดใบสมัคร 
download วิธีการและขั้นตอนในการเข้ารับการทดสอบบุคลิกภาพทางด้านจิตวิทยา
(
update กุมภาพันธ์ 2562)
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
        ประกาศรับสมัครพนักงานชั่วคราวของศูนย์บริการฯ
                      
ตำแหน่ง พนักงานรับส่งสิ่งส่งตรวจและเอกสาร   จำนวน 1 อัตรา

download   ประกาศรับสมัคร  
download   ดาวน์โหลดใบสมัคร 
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
 
 ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานประจำของศูนย์บริการฯ ตำแหน่ง  (นักเทคนิคการแพทย์)
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ สำหรับตำแหน่ง  นักเทคนิคการแพทย์  
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบบุคลิกภาพทางด้านจิตวิทยา และสอบสัมภาษณ์ สำหรับตำแหน่ง   นักเทคนิคการแพทย์  
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
 
 ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานประจำของศูนย์บริการฯ ตำแหน่ง  (เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย)
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบบุคลิกภาพ  ตำแหน่ง  (เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย)
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
        ประกาศรับสมัครพนักงานประจำของศูนย์บริการฯ
               ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา

download   ประกาศรับสมัคร  
download   ดาวน์โหลดใบสมัคร 
download   วิธีการและขั้นตอนในการเข้ารับการทดสอบบุคลิกภาพทางด้านจิตวิทยา
(
update กุมภาพันธ์ 2562)
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
        ประกาศรับสมัครพนักงานประจำของศูนย์บริการฯ
                ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย
(sale representative) จำนวน 1 อัตรา

download   ประกาศรับสมัคร  
download   ดาวน์โหลดใบสมัคร 
download   วิธีการและขั้นตอนในการเข้ารับการทดสอบบุคลิกภาพทางด้านจิตวิทยา
(
update กุมภาพันธ์ 2562)
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
 
 ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานประจำของศูนย์บริการฯ ตำแหน่ง   (พนักงานการเงินและบัญชี)
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่ง  (พนักงานการเงินและบัญชี)
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
 
     
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบปฏิบัติ (คอมพิวเตอร์) ตำแหน่ง  (พนักงานการเงินและบัญชี)
 
     *** หมายเหตุ  กรุณานำ 
Handy Drive  มาด้วย
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
        ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง เจ้าหน้าสำนักงาน (พนักงานการเงินและบัญชี) 
download   ประกาศรับสมัคร  
download   ดาวน์โหลดใบสมัคร 
download   วิธีการและขั้นตอนในการเข้ารับการทดสอบบุคลิกภาพทางด้านจิตวิทยา
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
 
 ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานประจำของศูนย์บริการฯ ตำแหน่ง  (เจ้าหน้าสื่อสารองค์กร)
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่ง  (เจ้าหน้าสื่อสารองค์กร)
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบปฏิบัติ (คอมพิวเตอร์) ตำแหน่ง  (เจ้าหน้าสื่อสารองค์กร)
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
 
        ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร 
download   ประกาศรับสมัคร  
download   ดาวน์โหลดใบสมัคร 
download   วิธีการและขั้นตอนในการเข้ารับการทดสอบบุคลิกภาพทางด้านจิตวิทยา
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
 
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน  (เจ้าหน้าบริหารทรัพยากรบุคคล)  
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบบุคลิกภาพทางด้านจิตวิทยา และสอบสัมภาษณ์ สำหรับตำแหน่ง  พนักงานปฏิบัติงาน  (เจ้าหน้าบริหารทรัพยากรบุคคล)  
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน (ความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง)  พนักงานปฏิบัติงาน  (เจ้าหน้าบริหารทรัพยากรบุคคล)  
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
   ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน  (เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล)
download ประกาศรับสมัคร  
download ดาวน์โหลดใบสมัคร 
download วิธีการและขั้นตอนในการเข้ารับการทดสอบบุคลิกภาพทางด้านจิตวิทยา
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน  (เจ้าหน้าที่บริหารงานลูกค้า)  
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์
                   ในตำแหน่ง
พนักงานปฏิบัติงาน  (เจ้าหน้าที่บริหารงานลูกค้า)  
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  ในตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน  (เจ้าหน้าที่บริหารงานลูกค้า)
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
   ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน  (เจ้าหน้าที่บริหารงานลูกค้า)
download ประกาศรับสมัคร  
download ดาวน์โหลดใบสมัคร 
download วิธีการและขั้นตอนในการเข้ารับการทดสอบบุคลิกภาพทางด้านจิตวิทยา
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
 
  ประกาศผลคัดเลือก  ในตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์  
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
  ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ สำหรับผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์  
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบบุคลิกภาพทางจิตวิทยา (รอบที่ 2)  สำหรับผู้สมัครคัดเลือกเป็นพนักงานประจำของศูนย์บริการฯ ในตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
download ดาวน์โหลดประกาศ
download วิธีการและขั้นตอนในการเข้ารับการสอบจิตวิทยา

           
หมายเหตุ
: การเข้ารับการทดสอบบุคลิกภาพทางจิตวิทยา ให้ดำเนินการตามเอกสารแนบท้าย  ยกเว้นสถานที่สอบ ในครั้งนี้ให้เปลี่ยนมาสอบที่ห้องประชุมศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ชั้น 2 อาคาร 4 ชั้น คณะเทคนิคการแพทย์
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
   *** ขยายเวลาการรับสมัคร ***  สมัครพนักงานประจำของศูนย์บริการฯ ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ อัตราเงินเดือน 18,220.- บาท  จำนวน 1 อัตรา  (รับสมัครถึงวันที่ 1 กันยายน  2560)
download ประกาศรับสมัคร
download ดาวน์โหลดใบสมัคร (pdf)
download วิธีการและขั้นตอนในการเข้ารับการสอบจิตวิทยา
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
  ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ สำหรับผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์  
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
  ประกาศขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ สำหรับผู้สมัครคัดเลือกเป็นพนักงานประจำของศูนย์บริการฯ ในตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์  
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบบุคลิกภาพทางจิตวิทยา สำหรับผู้สมัครคัดเลือกเป็นพนักงานประจำของศูนย์บริการฯ ในตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์  
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
   *** ขยายเวลาการรับสมัคร ***  สมัครพนักงานประจำของศูนย์บริการฯ ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ อัตราเงินเดือน 18,220.- บาท  จำนวน 1 อัตรา  (รับสมัครถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2560)
download ประกาศรับสมัคร
download ดาวน์โหลดใบสมัคร (pdf)
download วิธีการและขั้นตอนในการเข้ารับการสอบจิตวิทยา
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก สำหรับผู้สมัครคัดเลือกในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ปฏิบัติงานฝ่ายบริการลูกค้า)  
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก สำหรับผู้สมัครคัดเลือกในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ปฏิบัติงานฝ่ายบริการลูกค้า) ชั่วคราวรายวัน ระยะเวลาจ้างชั่วคราว 6 เดือน 
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ สำหรับผู้สมัครคัดเลือกในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ปฏิบัติงานฝ่ายบริการลูกค้า) ชั่วคราวรายวัน ระยะเวลาจ้างชั่วคราว 6 เดือน 


***  สำหรับท่านที่สมัครผ่านระบบ www.jobnorththailand.com ขอให้ท่านกรอกใบสมัครและแนบหลักฐานการสมัครงาน มาส่งในวันสอบด้วย ***
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ สำหรับผู้สมัครคัดเลือกเป็นพนักงานประจำของศูนย์บริการฯ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ปฏิบัติงานฝ่ายบริการลูกค้า)  

***  สำหรับท่านที่สมัครผ่านระบบ www.jobnorththailand.com ขอให้ท่านกรอกใบสมัครและแนบหลักฐานการสมัครงาน มาส่งในวันสอบด้วย ***
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบบุคลิกภาพทางจิตวิทยา สำหรับผู้สมัครคัดเลือกเป็นพนักงานประจำของศูนย์บริการฯ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ปฏิบัติงานฝ่ายบริการลูกค้า)  

***  สำหรับท่านที่สมัครผ่านระบบ www.jobnorththailand.com ขอให้ท่านกรอกใบสมัครและแนบหลักฐานการสมัครงาน มาส่งในวันสอบด้วย ***
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
   ประกาศรับสมัครพนักงานประจำของศูนย์บริการฯ ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ อัตราเงินเดือน 18,220.- บาท  จำนวน 1 อัตรา  (รับสมัครถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560)
download ประกาศรับสมัคร
download ดาวน์โหลดใบสมัคร (pdf)
download วิธีการและขั้นตอนในการเข้ารับการสอบจิตวิทยา
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบบุคลิกภาพทางจิตวิทยา สำหรับผู้สมัครคัดเลือกในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ปฏิบัติงานฝ่ายบริการลูกค้า) ชั่วคราวรายวัน ระยะเวลาจ้างชั่วคราว 6 เดือน 


***  สำหรับท่านที่สมัครผ่านระบบ www.jobnorththailand.com ขอให้ท่านกรอกใบสมัครและแนบหลักฐานการสมัครงาน มาส่งในวันสอบด้วย ***
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
   ประกาศรับสมัครพนักงานประจำของศูนย์บริการฯ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ปฏิบัติงานฝ่ายบริการลูกค้า)  อัตราเงินเดือน 13,570  บาท  จำนวน 1 อัตรา  (รับสมัครถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2560)
download ประกาศรับสมัคร
download ดาวน์โหลดใบสมัคร (pdf)
download วิธีการและขั้นตอนในการเข้ารับการสอบจิตวิทยา
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
   ประกาศรับสมัครพนักงานชั่วคราวรายวันของศูนย์บริการฯ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ปฏิบัติงานฝ่ายบริการลูกค้า) ระยะเวลาจ้างชั่วคราว 6 เดือน อัตราค่าจ้างวันละ 400 บาท  จำนวน 1 อัตรา  (รับสมัครถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2560)
download ประกาศรับสมัคร
download ดาวน์โหลดใบสมัคร (pdf)
download วิธีการและขั้นตอนในการเข้ารับการสอบจิตวิทยา
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
   ประกาศรับสมัครพนักงานประจำของศูนย์บริการฯ ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ อัตราเงินเดือน 18,220.- บาท  จำนวน 1 อัตรา  (รับสมัครถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2560)
download ประกาศรับสมัคร
download ดาวน์โหลดใบสมัคร (pdf)
download วิธีการและขั้นตอนในการเข้ารับการสอบจิตวิทยา
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
   ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง พนักงานรับส่งสิ่งส่งตรวจและเอกสาร (ชั่วคราว) อัตราเงินเดือน 9,500.- บาท
download ประกาศรับสมัคร
download ดาวน์โหลดใบสมัคร (pdf)
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน (เจ้าหน้าที่บริหารงานลูกค้า)(...ดูรายละเอียด...)  
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบบุคลิกภาพทางจิตวิทยา สำหรับผู้สมัครคัดเลือกในตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน (เจ้าหน้าที่บริหารงานลูกค้า)(...ดูรายละเอียด...)  
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
  ประกาศศูนย์บริการฯ เรื่อง ขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบบุคลิกภาพทางจิตวิทยา สำหรับผู้สมัครคัดเลือกในตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน (เจ้าหน้าที่บริหารงานลูกค้า) (...ดูรายละเอียด...)  
   ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน  (เจ้าหน้าที่บริหารงานลูกค้า)
download ประกาศรับสมัคร
download ดาวน์โหลดใบสมัคร (pdf)
download วิธีการและขั้นตอนในการเข้ารับการสอบจิตวิทยา
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน (พนักงานการเงินและบัญชี) ชั่วคราว 6 เดือน    (...ดูรายละเอียด...)  
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน (พนักงานการเงินและบัญชี) ชั่วคราว 6 เดือน    (...ดูรายละเอียด...)  
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบบุคลิกภาพทางจิตวิทยา  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน (พนักงานการเงินและบัญชี) ชั่วคราว 6 เดือน    (...ดูรายละเอียด...)  
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบปฏิบัติ  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน (พนักงานการเงินและบัญชี) ชั่วคราว 6 เดือน    (...ดูรายละเอียด...)  
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
   ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (พนักงานการเงินและบัญชี) ชั่วคราว 6 เดือน  
download ประกาศรับสมัคร
download ดาวน์โหลดใบสมัคร (pdf)
download วิธีการและขั้นตอนในการเข้ารับการสอบจิตวิทยา
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (การตลาดและลูกค้าสัมพันธ์) (...ดูรายละเอียด...)  
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (การตลาดและลูกค้าสัมพันธ์) (...ดูรายละเอียด...)  
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบบุคลิกภาพทางจิตวิทยา ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (การตลาดและลูกค้าสัมพันธ์) (...ดูรายละเอียด...)  
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน  ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (การตลาดและลูกค้าสัมพันธ์) เพิ่มเติมรายชื่อตกหล่น (...ดูรายละเอียด...)  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน  ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (การตลาดและลูกค้าสัมพันธ์) (...ดูรายละเอียด...)  
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
 
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานประจำของศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก  ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานกายภาพบำบัด (...ดูรายละเอียด...)  
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
  ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน (การตลาดและลูกค้าสัมพันธ์)  
download ประกาศรับสมัคร
download ดาวน์โหลดใบสมัคร (pdf)
download วิธีการและขั้นตอนในการเข้ารับการสอบจิตวิทยา
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ สำหรับตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานกายภาพบำบัด (...ดูรายละเอียด...)  
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
  ประกาศขยายเวลาการรับสมัคร ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานกายภาพบำบัด  
download ประกาศรับสมัคร
download ดาวน์โหลดใบสมัคร (pdf)
download วิธีการและขั้นตอนในการเข้ารับการสอบจิตวิทยา
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
  ประกาศผลการสอบคัดเลือก  สำหรับตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานกายภาพบำบัด(...ดูรายละเอียด...)  
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบบุคลิกภาพทางจิตวิทยา สำหรับตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานภายภาพบำบัด   (...ดูรายละเอียด...)       (วิธีการและขั้นตอนในการเข้ารับการสอบจิตวิทยา)
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
 
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก สำหรับตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน (ปฏิบัติงานฝ่ายบริการลูกค้า)  (...ดูรายละเอียด...)  
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ สำหรับตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน (ปฏิบัติงานฝ่ายบริการลูกค้า)  (...ดูรายละเอียด...)  
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
  ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง พนักงานนวดไทย
              
  (...ดูรายละเอียดไฟล์แบบ pdf...) 

                         (...ดูรายละเอียดไฟล์แบบ รูปภาพ...) 
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
  ประกาศขยายเวลาการรับสมัคร ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานกายภาพบำบัด   (...ดูรายละเอียด...)
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบบุคลิกภาพทางจิตวิทยา สำหรับตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน (ปฏิบัติงานฝ่ายบริการลูกค้า)  (...ดูรายละเอียด...)    (วิธีการและขั้นตอนในการเข้ารับการสอบจิตวิทยา)
 
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบปฏิบัติ สำหรับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานปฏิบัติงานฝ่ายบริการลูกค้า   (...ดูรายละเอียด...)
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ สำหรับตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานกายภาพบำบัด   (...ดูรายละเอียด...)
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ สำหรับตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด   (...ดูรายละเอียด...)
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
  ประกาศรายละเอียดการเข้ารับการทดสอบบุคลิกภาพทางจิตวิทยา สำหรับตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด   (...ดูรายละเอียด...)
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
  ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานในตำแหน่งต่างๆ จำนวนรวมทั้งสิ้น 8 อัตรา ดังต่อไปนี้
           
  1.  นักกายภาพบำบัด  จำนวน  2  อัตรา ประกาศรับสมัคร
  2.  ผู้ปฎิบัติงานกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา ประกาศรับสมัคร
  3.  ผู้ช่วยนักรังสีการแพทย์  จำนวน 1 อัตรา ประกาศรับสมัคร
  4.  เจ้าหน้าที่บริหารงานคุณภาพ จำนวน 1 อัตรา ประกาศรับสมัคร
  5.  นักการตลาด   จำนวน 1 อัตรา ประกาศรับสมัคร
  6.  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้า จำนวน 1 อัตรา ประกาศรับสมัคร
  7.  พนักงานขับรถส่งของและเอกสาร (รายวัน)  จำนวน 1 อัตรา ประกาศรับสมัคร

download ประกาศรับสมัคร (รวม)
download ดาวน์โหลดใบสมัคร (pdf)
download วิธีการและขั้นตอนในการเข้ารับการสอบจิตวิทยา

           หมายเหตุ : ไฟล์ประกาศรับสมัครรวมเป็นไฟล์ pdf มีทั้งหมด 15 หน้า  หากท่านดาวน์โหลดได้เพียง 2 หน้า แสดงว่าท่านดาวน์โหลดไฟล์ไม่สมบูรณ์  ให้ลองดาวน์โหลดใหม่อีกครั้ง หรืออาจลองเปลี่ยนใช้งานกับคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
download  ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานประจำของศูนย์บริการฯ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์    (...ดูรายละเอียดผลการคัดเลือก...)
     
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
 
download รับสมัครนักรังสีการแพทย์จำนวน 1 อัตรา 
         
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มช. มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานประจำของศูนย์บริการฯ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา  อัตราเงินเดือน 18,220.- บาท ผู้ที่สนใจ สามารถสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันจันทร์ที่  22 มิถุนายน 2558 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0-5394-5096 (คุณปริญญา) : update 11/06/2015
download ประกาศรับสมัคร
download ดาวน์โหลดใบสมัคร (pdf)