ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : คลินิกเทคนิคการแพทย์ เจาะเลือด ตรวจสุขภาพ ตรวจตามแพทย์สั่ง คลินิกกิจกรรมบำบัด เด็ก สมาธิสั้น ออทิสติค คลินิกรังสีเทคนิค เอกซเรย์ ถ่ายภาพรังสีทรวงอก คลินิกกายภาพบำบัดและธาราบำบัด ฟื้นฟู ปวด เมื่อย สระว่ายน้ำ ในร่ม น้ำอุ่น MRI

 

ติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร 0-5394-5096

                  

คลินิกกายภาพบำบัด  ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก  ให้บริการรักษาทางกายภาพบำบัดซึ่งครอบคลุมผู้ป่วยในกลุ่มต่างๆ ดังต่อไปนี้

          1.  ผู้ป่วยทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ  (Musculoskeletal patients)        กลุ่มผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ  ที่ส่งผลให้เกิดอาการเจ็บปวด  เคลื่อนไหวลำบากและรบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน  เช่น  ปวดคอ  ปวดหลัง  ปวดข้อต่อต่างๆ  กล้ามเนื้อหรือข้อต่ออักเสบ  ข้อติดแข็ง  กระดูกสันหลังเสื่อมทับเส้นประสาท  ข้อเข่าเสื่อม  การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาหรือการทำงาน  เป็นต้น

 

 

          2.  ผู้ป่วยทางระบบประสาท  (Neurological patients)  กลุ่มผู้ป่วยที่มีการทำงานของระบบประสาทบกพร่องทั้งจากสมอง  ไขสันหลังและเส้นประสาทส่วนปลาย  ทำให้เกิดความผิดปกติในการเคลื่อนไหวและความสามารถในการดูแลตนเองลดลง  เช่น  ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก  อัมพาตครึ่งท่อน พาร์กินสัน  กล้ามเนื้อลีบและอ่อนแรงจากเส้นประสาทขาดหรือปลายประสาทอักเสบ  เป็นต้น 


          3. ผู้ป่วยเด็ก  (Pediatric patients)  กลุ่มผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของการทำงานของสมองหรือเด็กสมองพิการ  มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว  เช่น การชันคอ  ตั้งคลาน  นั่ง  ยืนหรือ เดิน  การควบคุมท่าทางหรือพัฒนาการช้า โดยทางคลินิกได้จัดห้องเพื่อใช้ในการบำบัดสำหรับผู้ป่วยเด็กไว้อย่างเป็นสัดส่วน

 


 
คลินิกกายภาพบำบัด : Physical Therapy Clinic
คลินิกกายภาพบำบัด Physical Therapy Clinic   วัน - เวลาทำการ    วันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 08.00 - 20.00 น.
       วันเสาร์ - อาทิตย์   เวลา 09.00 - 16.00 น. (พักเที่ยง)
  หยุดทำการ     วันหยุดนักขัตฤกษ์  
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ     0-5394-9268