27 ปี ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก 27 ปี แห่งความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการบริการ
 ::  หน้าหลัก
 ::  เกี่ยวกับเรา
 ::  บุคลากร
 ::  งานบริการของเรา
      + คลินิกเทคนิคการแพทย์
      + คลินิกกิจกรรมบำบัด
      + คลินิกกายภาพบำบัด
      + คลินิกธาราบำบัด
      + คลินิกรังสีเทคนิค
      + คลินิก MRI
      +  หน่วยบริการ
          
HIV Viral Load
 ::  แพคเกจตรวจสุขภาพ
 ::  Mobile Check-Up
 ::  จำหน่ายตำราทางวิชาการ
 ::  งานบริการอื่น ๆ
 ::  ติดต่อเรา
 ::  แผนที่


ภาพบรรยากาศ
พิธีปิดศูนย์สุขภาพเวลเนส เซ็นเตอร์ ลำปาง

วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562
 

พิธีเปิด “ศูนย์สุขภาพเวลเนส เซ็นเตอร์ ลำปาง”

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ร่วมกับ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดศูนย์สุขภาพ เวลเนส เซ็นเตอร์ ลำปาง สนับสนุนโดย สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร กล่าวต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคุณสุภาภรณ์ ตรีแสน รองผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ พันเอกถิรวัฒน์ ศรีสุวรรณ รองเสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 32 นายนรินทร์ เนื่องจำนงค์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลำปาง ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีเปิดฯ เมื่อวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 ณ ตลาดราชวงศ์ จ.ลำปาง

==========================
ศูนย์สุขภาพเวลเนส เซ็นเตอร์ ลำปาง (Wellness Center Lampang, CMU.)

ศูนย์สุขภาพเวลเนส เซ็นเตอร์ ลำปาง เริ่มเปิดให้บริการ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ภายใต้การบริหารงานของ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเปิดให้บริการทางด้านสุขภาพและการแพทย์ มากว่า 27 ปี โดยการสนับสนุนของ สำนักทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ตั้งอยู่บริเวณตลาดราชวงศ์ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ศูนย์สุขภาพเวลเนส เซ็นเตอร์ ลำปาง เปิดให้บริการทางด้านสุขภาพ หลากหลายด้าน อันประกอบไปด้วย งานบริการเจาะเลือดเพื่อตรวจสุขภาพทั่วไป ตรวจสุขภาพประจำปีทั้งในและนอกสถานที่ ตรวจตามคำสั่งแพทย์ เอกซเรย์ (ปอด ทรวงอก หัวใจ) ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย รวมถึงให้การรักษากายภาพบำบัด และมีนวดบริการไทยประคบ ไว้บริการประชาชนทั่วไป ทั้งนี้สำหรับท่านที่ใช้สิทธิเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลจากกระทรวงการคลัง สามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้ที่ ศูนย์สุขภาพเวลเนส เซ็นเตอร์ ลำปาง

ที่ตั้ง : ศูนย์สุขภาพเวลเนส เซ็นเตอร์ ลำปาง (Wellness Center Lampang, CMU.)
เลขที่ 101/3 อาคารศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ถนนราชวงศ์ ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000 (บริเวณตลาดราชวงศ์ ใกล้กับวัดบุญวาทย์วิหาร)

โทรศัพท์/โทรสาร 054-223-177
www.ams.cmu.ac.th/amscsc
www.facebook.com/wellnesslampang
Line@ : @amscsccmu