26 ปี ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก 27 ปี แห่งความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการบริการ
 ::  หน้าหลัก
 ::  เกี่ยวกับเรา
 ::  บุคลากร
 ::  งานบริการของเรา
      + คลินิกเทคนิคการแพทย์
      + คลินิกกิจกรรมบำบัด
      + คลินิกกายภาพบำบัด
      + คลินิกธาราบำบัด
      + คลินิกรังสีเทคนิค
      + คลินิก MRI
      +  หน่วยบริการ
          
HIV Viral Load
 ::  แพคเกจตรวจสุขภาพ
 ::  Mobile Check-Up
 ::  จำหน่ายตำราทางวิชาการ
 ::  งานบริการอื่น ๆ
 ::  ติดต่อเรา
 ::  แผนที่

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง  การบริหารห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ยุคใหม่
ครั้งที่ 5
(Modern Medical Laboratory Management)

วันที่ 19 - 23 สิงหาคม 2562
 

          ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ยุคใหม่ ครั้งที่ 5 (Modern Medical Laboratory Management) ครั้งที่ 5  ระหว่างวันที่ 19 - 23 สิงหาคม มิ 2562 ณ ห้องประชุมศิษย์เก่าสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่