26 ปี ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก 26 ปี แห่งความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการบริการ
 ::  หน้าหลัก
 ::  เกี่ยวกับเรา
 ::  บุคลากร
 ::  งานบริการของเรา
      + คลินิกเทคนิคการแพทย์
      + คลินิกกิจกรรมบำบัด
      + คลินิกกายภาพบำบัด
      + คลินิกธาราบำบัด
      + คลินิกรังสีเทคนิค
      + คลินิก MRI
      +  หน่วยบริการ
          
HIV Viral Load
 ::  แพคเกจตรวจสุขภาพ
 ::  Mobile Check-Up
 ::  จำหน่ายตำราทางวิชาการ
 ::  งานบริการอื่น ๆ
 ::  ติดต่อเรา
 ::  แผนที่

ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ
"เด็กสมาธิสั้น เด็กแอลดี กับความพร้อมทางการเขียน"

วันที่ 30 สิงหาคม 2562
 

          หน่วย Early Steps Child Development Center โดยคลินิกกิจกรรมบำบัด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง คุณครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป ในหัวข้อ “เด็กสมาธิสั้น เด็กแอลดี กับความพร้อมทางการเขียน” ซึ่งจัดขึ้นใน วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 ระหว่างเวลา 12.00 - 17.00 น. ณ สถาบันวิจัยและพัมนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ดร.วิสิตศักดิ์ สุขสะอาดพสุ ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับวิทยากร

          โดยศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สรินยา ศรีเพชราวุธ อาจารย์ประจำภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ SI Certified Therapist [Comprehensive Program in Sensory Integration and Sensory Integration & Praxis Test (SIPT)]  ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “ความพร้อมทางการเขียนในเด็กวัยเรียน” และ อ.พญ.นงลักษณ์ บุญชูดวง กุมารแพทย์ด้านพัฒนาการและพฤติกรรม อาจารย์ประจำภาควิชากุมารเวชศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาการและพฤติกรรม คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับโรคเด็ก ADHD และ LD กับแนวทางการคัดกรองและวิธีช่วยเหลือ”

          ในวันดังกล่าว มีผู้ให้ความสนใจเข้ารับฟังการบรรยาย เป็นจำนวนกว่า 200 ท่าน