ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : คลินิกเทคนิคการแพทย์ เจาะเลือด ตรวจสุขภาพ ตรวจตามแพทย์สั่ง คลินิกกิจกรรมบำบัด เด็ก สมาธิสั้น ออทิสติค คลินิกรังสีเทคนิค เอกซเรย์ ถ่ายภาพรังสีทรวงอก คลินิกกายภาพบำบัดและธาราบำบัด ฟื้นฟู ปวด เมื่อย สระว่ายน้ำ ในร่ม น้ำอุ่น MRI

 
 
 
 

เมื่อเจาะเลือดเสร็จแล้ว
- ไม่ควรพับแขน เพราะการพับแขนหลังเจาะเลือดมีโอกาสจะทำให้เกิดจ้ำเลือดออกภายใต้ผิวหนังได้ วิธีที่ดีที่สุดคือเหยียดแขนแล้วใช้สำลีปิดแผล กดเบาๆ ไว้สักครู่


ขั้นตอนการเก็บปัสสาวะส่งตรวจที่ถูกต้อง
- ให้ถ่ายปัสสาวะช่วงแรกทิ้งไปก่อน แล้วค่อยเก็บตัวอย่างปัสสาวะช่วงกลาง และทิ้งปัสสาวะช่วงสุดท้ายไป
- สุภาพสตรีที่อยู่ในช่วงมีประจำเดือนควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ


ขั้นตอนการเก็บอุจจาระส่งตรวจที่ถูกต้อง
- เก็บอุจจาระในตอนเช้า โดยใช้ช้อน ตักอุจจาระขนาดเท่าปลายนิ้วก้อย หรือ หัวไม้ขีดไฟใส่ตลับอุจจาระที่เตรียมไว้
- ปิดผาตลับอุจจาระให้สนิท ( ช้อนที่ตักอุจจาระให้ทิ้งไป )
- เขียนชื่อ – นามสกุล ให้ชัดเจน ติดที่ตลับอุจจาระ
- นำตลับอุจจาระใส่ถุงพลาสติกที่ให้ไว้ตอนแรก
หมายเหตุ อุจจาระที่ทำการเก็บไม่ควรมีปัสสาวะเจือปน


การเอกซเรย์ (ปอด/ทรวงอก)
- ในวันตรวจงดใส่เครื่องประดับต่างๆ บริเวณทรวงอก
- สุภาพสตรีเปลี่ยนเสื้อโดยถอดชุดชั้นในและเครื่องประดับบริเวณทรวงอกออก
- ไม่ควรเอกซเรย์ หากไม่แน่ใจว่าตั้งครรภ์หรือไม่ หากสงสัยว่าจะมีการตั้งครรภ์ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนการเอกซเรย์

รายละเอียดสิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาล สำหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และข้าราชการบำนาญ

          การตรวจสุขภาพประจำปี ให้สิทธิ์เบิกสำหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ หรือผู้ได้รับเบี้ยหวัดบำนาญที่เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีของศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิกและสาขา  มีสิทธิเบิกค่าตรวจสุขภาพประจำปีดังอัตราต่อไปนี้

          หมายเหตุ: ค่าตรวจสุขภาพประจำปี จะไม่สามารถใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงได้ ต้องชำระเงินก่อน และนำใบเสร็จรับเงิน พร้อมเอกสารประกอบการเบิก และเอกสารใบสั่งตรวจของแพทย์ ไปตั้งเบิกจ่ายกับหน่วยงานต้นสังกัดของท่าน

                                  1.  การตรวจสำหรับผู้มีอายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ (580 บาท)

รายการ

ราคา

1.1  Chest X-ray (ว.362)

 

-       Film Chest (รหัส 41001) (ยกเลิกรหัส ตาม ว.362)

170

1.2  Urine Examination – Urine Analysis (รหัส 31001)

50

1.3  Stool Examination – Routine direct smear (รหัส 31201)

      ร่วมกับ Occult blood (รหัส 31203)

70

1.4 Complete Blood Count: CBC แบบ Automation (รหัส 30101)

90

1.5 ตรวจมะเร็งปากมดลูก

 

-        ตรวจภายใน (รหัส 55620)

100

-        Pap Smear (รหัส 38302)

100

 

                                 2.  รายการตรวจสำหรับผู้มีอายุมากกว่า 35 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (1050 บาท)

รายการ

ราคา

2.1  รายการตรวจสำหรับผู้ที่มีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ รายการที่ 1.1-1.5

ตามอัตราที่กำหนด

2.2  Blood Chemistry

 

-            Glucose (รหัส 32203)

40

-            Cholesterol (รหัส 32501)

60

-            Triglyceride (รหัส 32502)

60

-            Blood Urea Nitrogen: BUN (รหัส 32201)

50

-            Creatinine (รหัส 32202)

50

-            SGOT (AST) (รหัส 32310)

50

-            SGOT(ALT) (รหัส 32311)

50

-            Alkaline Phosphatase (รหัส 32309)

50

-            Uric Acid (รหัส 32205)

60

**  หากท่านใด ไม่มีสิทธิเบิกจ่ายค่าตรวจสุขภาพประจำปี ท่านสามารถเลือกตรวจได้ทุกรายการโดยไม่จำเป็นต้องแยกตามเกณฑ์อายุ