24 ปี ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก 24 ปี แห่งความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการบริการ
 

 


 

เจาะเลือด ตรวจสุขภาพ
เปิดทำการทุกวันไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
เวลา 07.30 - 12.00 น.

เอกซเรย์
เปิดทำการเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์
เวลา 07.30 - 12.00 น.

กายภาพบำบัด และตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
เปิดทำการทุกวันไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
เวลา 08.00 - 20.00 น.
เพื่อความสะดวกกรุณาโทรนัดล่วงหน้า

ศูนย์นวดไทย

เปิดทำการทุกวันไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
เวลา 09.00 - 20.00 น.
เพื่อความสะดวกกรุณาโทรนัดล่วงหน้า