ภาพบรรยากาศการกิจกรรม "วันเด็กประจำปี 2561"
 
          ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และศูนย์สุขภาพเวลเนส เซ็นเตอร์ มีโชค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมส่งความสุขให้กับน้องๆ ที่มาร่วมกิจกรรมวันเด็ก ณ โครงการมีโชคพลาซ่า ในวันเด็ก 2561 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา

           ดูรูปภาพกิจกรรม 
 
 
  : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
ภาพบรรยากาศการกิจกรรม "สุขเกษม ก่อนเกษียณ" (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560.
 
          ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการ "สุขเกษมก่อนเกษียณ" (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) ขึ้นในวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 - 15.30 น. โดยมีกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสุขภาพ . . .

           ดูรูปภาพกิจกรรม 
 
  : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ขอเชิญผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ที่อยู่ในวัยเกษียณอายุราชการ เข้าร่วมกิจกรรม “สุขเกษม ก่อนเกษียณ” (โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น) ด่วน รับจำนวนจำกัด

          กิจกรรมจัดขึ้น ณ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560

          โดยท่านจะได้รับความรู้ จากวิทยากรมากความสามารถ ในหัวข้อต่างๆ มากมาย อาทิเช่น การตรวจสุขภาพประจำปีมีความสำคัญอย่างไร การตรวจมะเร็งเต้านมและการตรวจมวลกระดูก สำหรับคนวัยเกษียณ นอกจากนั้น... 

รายละเอียดเพิ่มเติม 
 
  : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
ภาพบรรยากาศการจัดอบรมเพื่อให้ความรู้สำหรับครู และผู้ปกครอง ในหัวข้อพัฒนาการลูกรัก 2017 "ใส่ใจดูแลและส่งเสริมพัฒนาการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้สมวัย"

ชมภาพกิจกรรม 
  : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
ภาพบรรยากาศการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ยุคใหม่ ครั้งที่ 3

ชมภาพกิจกรรม 
  : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
ภาพบรรยากาศการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง “ระบบคุณภาพ ISO 15189 / ISO 15190 : จากมาตรฐานสู่การปฏิบัติและขอรับรอง ครั้งที่ 2

ชมภาพกิจกรรม 
  : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
ภาพบรรยากาศการจัดงานศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก รักษ์สุขภาพ ครั้งที่ 9 (จัดขึ้นวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560) ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

ชมภาพกิจกรรม 
  : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
ขอเชิญเข้าร่วมประกวดเด็กน้อยคนเก่ง ซีซั่น 3
 
        ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก  ขอเชิญผู้ปกครองส่งน้องๆ ที่มีอายุระหว่าง 4- 6 ปี เข้าร่วมโครงการประกวดเด็กน้อยคนเก่ง ซีซั่น 3 เพื่อเฟ้นหาสุดยอดเด็กน้อยคนเก่งประจำปี 2560 ชิงทุนการศึกษาและโล่ พร้อมทั้งเกียรติบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมการ
ประกวดทุกท่าน
         โดยการประกวดจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560 ภายในงานรักษ์สุขภาพ ครั้งที่ 9 (AMS.CSC. Healthcare 9th) ณ บริเวณชั้น 3 หน้าลิฟท์แก้ว ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เขียงใหม่ แอร์พอร์ต
          ผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครได้ที่ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ในวันและเวลาทำการ) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-539-5096 หรือ 0-5393- 6027 ติดต่อคุณน้ำฝน
 
     *** สามารถส่งใบสมัครได้ทางไปรษณีย์หรือฝากส่งใบสมัครมาได้ ***
  
     ดาวน์โหลดระเบียบการและใบสมัคร 
  : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ยุคใหม่ ครั้งที่ 3 (Modern Medical Laboratory Management) ระหว่างวันที่ 21 -25 สิงหาคม 2560
         ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญนักเทคนิคการแพทย์ซึ่งเป็นผู้บริหารห้องปฏิบัติการ หัวหน้าห้องปฏิบัติการ ผู้ช่วยหัวหน้าห้องปฏิบัติการ หรือตำแหน่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารห้องปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบริหารห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ยุคใหม่... (...อ่านต่อ...)
 
  : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ระบบคุณภาพ ISO 15189 / ISO 15190 : จากมาตรฐานสู่การปฏิบัติและขอรับรอง ครั้งที่ 2
         
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง   “ระบบคุณภาพ ISO 15189 / ISO 15190 : จากมาตรฐานสู่การปฏิบัติและขอรับรอง ” ในระหว่างวันที่ 21 - 23 มิถุนายน 2560  ณ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก โดยผู้เข้ารับการอบรม จะได้รับความรู้และเกิดความเข้าใจในระบบมาตรฐาน ISO 15189 : 2012 และ ISO 15190 : 2003 และยังได้ฝึกปฏิบัติในการจัดทำระบบคุณภาพและเอกสาร ตามมาตรฐาน(...อ่านต่อ...)
  : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ทักษะและเทคนิคที่ทันสมัยในการเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ” ครั้งที่ 6
         ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง   “ทักษะและเทคนิคที่ทันสมัยในการเก็บตัวอย่างเลือด เพื่อการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ” ครั้งที่ 6 ในระหว่างวันที่ 23 - 24 มีนาคม 2560  ณ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก   โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับความสำคัญ ข้อควรระวังและปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บตัวอย่างเลือด มาตรฐานในการเจาะและนำส่งตัวอย่างเลือด
...... (...อ่านต่อ...)
  
  : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
ภาพบรรยากาศการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ยุคใหม่ ครั้งที่ 2 (Modern Medical Laboratory Management)  ชมภาพกิจกรรม  (...CLICK...) 
  : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
ภาพบรรยากาศการจัดการบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ "เรียนรู้ ดูแล สมาธิสั้น"  
         คลินิกกิจกรรมบำบัด จัดอบรมให้ความรู้ เรื่อง “เรียนรู้ ดูแล สมาธิสั้น” โดยมี ดร. วิสิตศักดิ์ สุขสะอาดพสุ ผู้อำนวยการศูนย์บริการฯ เป็นประธานเปิดงาน ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคสมาธิสั้น และแนวทางการช่วยเหลือ สำหรับบุคลากรทางการศึกษา บุคลากรทางด้านสุขภาพ ผู้ปกครองและผู้สนใจทั่วไป  โดยได้รับเกียรติจาก อ. นพ. อัศวิน นาคพงศ์พันธ์ แบะ ผศ.ดร.สรินยา  ศรีเพชราวุธ  ได้ให้เกียรติมาบรรยายและให้ความรู้ดังกล่าว  (...อ่านต่อ...)
 
  : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิกขอเชิญผู้ปกครอง ส่งน้องๆ เช้าร่วมประกวดเด็กน้อยคนเก่ง ซีซั่น 2 ในงานรักษ์สุขภาพ ครั้งที่ 8 ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 10,000.- บาท
         ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญผู้ปกครองส่งน้องๆ ที่มีอายุระหว่าง 4 - 6 ปี เข้าร่วมโครงการประกวดเด็กน้อยคนเก่ง เพื่อเฟ้นหาสุดยอดเด็กน้อยคนเก่งประจำปี 2559 ชิงทุนการศึกษา....  (...อ่านต่อ...)
  : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
 
  : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
   
  : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
  ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ยุคใหม่ ครั้งที่ 2 (Modern Medical Laboratory Management) ระหว่างวันที่ 19 - 23 กันยายน 2559
         ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญนักเทคนิคการแพทย์ซึ่งเป็นผู้บริหารห้องปฏิบัติการ หัวหน้าห้องปฏิบัติการ ผู้ช่วยหัวหน้าห้องปฏิบัติการ หรือตำแหน่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารห้องปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบริหารห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ยุคใหม่... (...อ่านต่อ...)
 
  : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
  ภาพบรรยากาศโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ระบบคุณภาพ ISO 15189 / ISO 15190 : จากมาตรฐานสู่การปฏิบัติและขอรับรอง
         ขอเชิญรับชมภาพบรรยากาศ  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง   “ระบบคุณภาพ ISO 15189 / ISO 15190 : จากมาตรฐานสู่การปฏิบัติและขอรับรอง ”  ในระหว่างวันที่ 22 - 24 มิถุนายน 2559  ณ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก  คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (...อ่านต่อ...)
 
  : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ระบบคุณภาพ ISO 15189 / ISO 15190 : จากมาตรฐานสู่การปฏิบัติและขอรับรอง
         
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง   “ระบบคุณภาพ ISO 15189 / ISO 15190 : จากมาตรฐานสู่การปฏิบัติและขอรับรอง ” ในระหว่างวันที่ 22 - 24 มิถุนายน 2559  ณ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก โดยผู้เข้ารับการอบรม จะได้รับความรู้และเกิดความเข้าใจในระบบมาตรฐาน ISO 15189 : 2012 และ ISO 15190 : 2003 และยังได้ฝึกปฏิบัติในการจัดทำระบบคุณภาพและเอกสาร ตามมาตรฐาน(...อ่านต่อ...)
  : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
  ภาพบรรยากาศโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "ทักษะและเทคนิคที่ทันสมัยในการเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ” ครั้งที่ 5
         ขอเชิญรับชมภาพบรรยากาศ  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง   “ทักษะและเทคนิคที่ทันสมัยในการเก็บตัวอย่างเลือด เพื่อการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ” ครั้งที่ 5 ในระหว่างวันที่ 24 - 25 มีนาคม 2559  ณ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก  คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
...... (...อ่านต่อ...)
 
  : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
  ภาพบรรยากาศพิธีเปิดศูนย์สุขภาพเวลเนส เซ็นเตอร์ มีโชค
         เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2559 ศูนย์สุขภาพเวลเนส เซ็นเตอร์ มีโชค ภายใต้การบริหารงานโดย ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล ตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน บริหารการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์สุขภาพเวลเนส เซ็นเตอร์ มีโชค
...... (...อ่านต่อ...)
 
  : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
  ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ทักษะและเทคนิคที่ทันสมัยในการเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ” ครั้งที่ 5
         ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง   “ทักษะและเทคนิคที่ทันสมัยในการเก็บตัวอย่างเลือด เพื่อการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ” ครั้งที่ 5 ในระหว่างวันที่ 24 - 25 มีนาคม 2559  ณ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก   โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับความสำคัญ ข้อควรระวังและปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บตัวอย่างเลือด มาตรฐานในการเจาะและนำส่งตัวอย่างเลือด
...... (...อ่านต่อ...)
 
  : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
คลินิกกิจกรรมบำบัด ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
         เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558  ที่ผ่านมา คลินิกกิจกรรมบำบัด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ด้านการให้บริการทางกิจกรรมบำบัดสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ  โดยมีคุณพิลาศิณี สุวรรณ หัวหน้าคลินิกกิจกรรมบำบัด ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมดูงาน
...... (...อ่านต่อ...)
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
ประมวลภาพกิจกรรม งาน “BMEC Road Show 2015” บริการตรวจสุขภาพให้แก่ประชาชน ฟรี ตรวจวัดระดับไขมันโคเลสเตอรอลในเลือด ตรวจวัดไขมันใต้ผิวหนัง วัดความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ ตรวจคัดกรองภาวะกระดูกพรุน
         
ศูนย์วิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน “BMEC Road Show 2015” ในวันเสาร์ที่ 19 และวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2558 เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ บริเวณโถงหน้าลิฟท์แก้ว ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีการให้บริการตรวจสุขภาพให้แก่...... (...อ่านต่อ...)
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
ประมวลภาพกิจกรรม ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ออกบูธจัดกิจกรรมบริการให้แก่ประชาชนทั่วไปที่สนใจ ในงาน Lanna Expo2015 (Lanna wellness) ในระหว่างวันที่ 4 - 13 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา
         
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ออกบูธจัดกิจกรรมบริการให้แก่ประชาชนทั่วไปที่สนใจ (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) ในงาน Lanna Expo2015 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา  ในระหว่างวันที่ 4 - 13 กันยายน 2558 ณ บูธ D7 - D8 (บริเวณด้านหน้าเวทีเล็ก) โดยทางศูนย์บริการฯ ขอเรา ได้จัดกิจกรรมทางสุขภาพ... (...อ่านต่อ...)
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
คลินิกกิจกรรมบำบัด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง “สมาธิสั้น จัดการได้”
         
คลินิกกิจกรรมบำบัด  จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง “สมาธิสั้น จัดการได้” เพื่อให้ความรู้กับกลุ่มผู้รับบริการ โดยเฉพาะผู้ปกครองหรือผู้ดูแล คุณครูในโรงเรียน ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการสังเกตพฤติกรรม การดูแล และส่งต่อผู้รับบริการที่อาจพบ...... (...อ่านต่อ...)
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
ประมวลภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ยุคใหม่ (Modern Medical Laboratory Management)
         
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง "การบริหารห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ยุคใหม่ (Modern Medical Laboratory Management) ขึ้น ในระหว่างวันที่ 17 - 21 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก  ซึ่งจัดขึ้นโดย.......... (...อ่านต่อ...)
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
ดร.วิสิตศักดิ์ สุขสะอาสพสุ ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ให้การต้อนรับบุคลากรจากห้องปฏิบัติชันสูตร
         
ดดร.วิสิตศักดิ์ สุขสะอาสพสุ ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ให้การต้อนรับบุคลากรจากห้องปฏิบัติชันสูตร โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมงานด้านมาตรฐานคุณภาพ ISO 15189 และ 15190 ของศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ในวันที่ 10 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา (...อ่านต่อ...)
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
กิจกรรมบำบัดขอเชิญผู้ปกครองและบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “สมาธิสั้น จัดการได้” ในวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2558 ระหว่างเวลา 13.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการ 4 ชั้น คลินิกกิจกรรมบำบัดขอเชิญผู้ปกครองและบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “สมาธิสั้น จัดการได้”
         
คลินิกกิจกรรมบำบัด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญผู้ปกครองและบุคคลทั่วไปที่สนใจ เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “สมาธิสั้น จัดการได้” ในวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2558 ระหว่างเวลา 13.00 - 17.00 น โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (...อ่านต่อ...)
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานประจำของศูนย์บริการฯ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์
 

      (...ดูรายละเอียดผลการคัดเลือก...)
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
รับสมัครงาน จำนวน 2 ตำแหน่ง"
         1.  ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตร
        2.  ตำแหน่งพนักงานนวดแผนไทย จำนวน 1 อัตรา

     
(...ดูรายละเอียดประกาศรับสมัครงาน...)
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ยุคใหม่ (Modern Medical Laboratory Management) ระหว่างวันที่ 17 - 21 สิงหาคม 2558
         ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญนักเทคนิคการแพทย์ซึ่งเป็นผู้บริหารห้องปฏิบัติการ หัวหน้าห้องปฏิบัติการ ผู้ช่วยหัวหน้าห้องปฏิบัติการ หรือตำแหน่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารห้องปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบริหารห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ยุคใหม่... (...อ่านต่อ...)
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ยุคใหม่ (Modern Medical Laboratory Management) ระหว่างวันที่ 17 - 21 สิงหาคม 2558
         ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญนักเทคนิคการแพทย์ซึ่งเป็นผู้บริหารห้องปฏิบัติการ หัวหน้าห้องปฏิบัติการ ผู้ช่วยหัวหน้าห้องปฏิบัติการ หรือตำแหน่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารห้องปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบริหารห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ยุคใหม่... (...อ่านต่อ...)
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
ภาพบรรยากาศงานศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิกรักษ์สุขภาพ ครั้งที่ 7 และภาพบรรยากาศงานประกวดเด็กน้อยคนเก่ง
         
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   ได้รับเกียรติจาก นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน.... 
       
        ชมภาพบรรยากาศงานรักษ์สุขภาพ ครั้งที่ 7
(...อ่านต่อ...)

        ชมภาพบรรยากาศการรประกวดเด็กน้อยคนเก่ง(...อ่านต่อ...)
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิกขอเชิญผู้ปกครอง ส่งน้องๆ เช้าร่วมประกวดเด็กน้อยคนเก่ง ในงานรักษ์สุขภาพ ครั้งที่ 7
         ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญผู้ปกครองส่งน้องๆ ที่มีอายุระหว่าง 3 - 6 ปี เข้าร่วมโครงการประกวดเด็กน้อยคนเก่ง เพื่อเฟ้นหาสุดยอดเด็กน้อยคนเก่งประจำปี 2558 ชิงทุนการศึกษา....  (...อ่านต่อ...)
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิกขอเชิญผู้ที่สนใจทั่วไป เช้าร่วมงานรักษ์สุขภาพ ครั้งที่ 7
         ดร.วิสิตศักดิ์ สุขสะอาดพสุ ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เผยว่า ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีกำหนดจัดงาน รักษ์สุขภาพ ครั้งที่ 7 (AMS.CSC.Healthcare 7th) ประจำปี 2558 ขึ้น ในวัน .....  (...อ่านต่อ...)
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
ประมวลภาพกิจกรรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ทักษะและเทคนิคที่ทันสมัยในการเก็บตัวอย่างเลือด เพื่อการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 4
         ศูนย์บริการฯ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ทักษะและเทคนิคที่ทันสมัยในการเก็บตัวอย่างเลือด เพื่อการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ” ในระหว่างวันที่ 19 - 20  มีนาคม 2558  ณ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก   ทั้งนี้ในการอบรมดังกล่าว มีผู้ให้ความสนใจเข้ารวมการอบรม จำนวน 60 ท่าน   (...ชมภาพกิจกรรม...)
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
           ผศ.ดร.วาสนา  ศิริรังษี คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ และดร.วิสิตศักดิ์ สุขสะอาดพสุ ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ให้การต้อนรับคณาจารย์และบุคลากรจากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 8 ท่าน เนื่องในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารงาน การจัดการของศูนย์บริการ ตลอดจนงานด้านสถิติและกลุ่มผู้รับบริการของศูนย์บริการฯ เมื่อวันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา
      
  (...อ่านต่อ...) 
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ทักษะและเทคนิคที่ทันสมัยในการเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ" ครั้งที่ 4
           ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง   ทักษะและเทคนิคที่ทันสมัยในการเก็บตัวอย่างเลือด เพื่อการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ” ครั้งที่ 4 ในระหว่างวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2558
          
หมายเหตุ : "ผู้เข้าอบรมจะได้รับคะแนน CMTE ซึ่งอยู่ในระหว่างการขอคะแนน"
      
  (...อ่านต่อ...)
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก เปิดให้บริการศูนย์นวดไทย ม.ช. ณ อาคารธาราบำบัด
           วันนี้ (19 กันยายน 2557) ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ได้รับเกียรติจาก ผศ.เนตร สุวรรณคฤหาสน์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์นวดไทย ม.ช. นอกจากนั้นยังได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผู้แทนจากสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินร์ ผู้ช่วยคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ผู้จัดการศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ ผู้แทนจากคณะทันตแพทยศาสตร์ ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพสาขาคณะเทคนิคการแพทย์ ผู้บริหารคณะเทคนิคการแพทย์ ผู้บริหารศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันเปิดให้บริการศูนย์นวดไทย ม.ช.

         (...ชมภาพข่าว...) 
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
โครงการ “รักษ์สุขภาพกับศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก”
           
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ได้จัดทำโครงการ “รักษ์สุขภาพกับศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก” โดยการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม และภาวะกระดูกพรุน รู้ก่อน...ป้องกันได้" ในวันอังคารที่ 22 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมานั้น โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย เป็นจำนวนมาก
         (...ชมภาพข่าว...) 
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
ประมวลภาพกิจกรรม : คลินิกกิจกรรมบำบัด  ออกให้บริการคัดกรองพัฒนาการสำหรับเด็กในระดับชั้นอนุบาล ณ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง คลินิกกิจกรรมบำบัด  ออกให้บริการคัดกรองพัฒนาการสำหรับเด็กในระดับชั้นอนุบาล ณ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
            คลินิกกิจกรรมบำบัด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ออกให้บริการคัดกรองพัฒนาการสำหรับเด็กในระดับชั้นอนุบาล ณ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ตามโครงการตรวจประเมินพัฒนาการเด็กวัยก่อนเรียน เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557 ซึ่งเป็นงานบริการเกี่ยวกับการส่งเสริมและป้องกันให้กับเด็กในระดับชั้นอนุบาล ในการติดตามเฝ้าระวังปัญหาเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กตามช่วงวัย 4 ด้านหลักๆ คือ ด้านกล้ามเนื้อใหญ่ ภาษา กล้ามเนื้อเล็กและการปรับตัว ด้านสังคมและการช่วยเหลือตนเอง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการทราบถึงทักษะความสามรถพื้นฐานตามพัฒนาการของเด็กในด้านต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น สำหรับผู้ปกครอหรือหน่วยงานที่สนใจนำเด็กเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลินิกกิจกรรมบำบัด โทรศัพท์ 053-945094
         (...ชมภาพข่าว...) 
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
ประมวลภาพกิจกรรม :ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ให้การต้อนรับบุคคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เนื่องในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ให้การต้อนรับบุคคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เนื่องในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน
            คุณวิสิตศักดิ์ สุขสะอาดพสุ ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก และคุณพิลาศิณี สุวรรณ หัวหน้าคลินิกกิจกรรมบำบัด ให้การต้อนรับ คณาจารย์ และบุคคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เนื่องในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน การให้บริการทางกิจกรรมบำบัดเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ และการให้การช่วยเหลือในเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ณ คลินิกกิจกรรมบำบัด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่  ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน ที่ผ่านมา
         (...ชมภาพข่าว...) 
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
ประมวลภาพกิจกรรม : ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ให้การต้อนรับผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน และคณะ ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ให้การต้อนรับผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน พร้อมคณะ
            คุณวิสิตศักดิ์ สุขสะอาดพสุ ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ให้การต้อนรับ อาจารย์ ดร.ภญ.ภูริดา เวียนทอง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานรวมถึงหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน ณ ห้องสัมมนาศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ในวันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม ที่ผ่านมา
         (...ชมภาพข่าว...) 
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
ประมวลภาพกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ณ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว ประมวลภาพกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ณ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว
           ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ได้ออกบูธประชาสัมพันธ์งานบริการ รวมถึงให้บริการตรวจมวลกระดูกเพื่อคัดกรองภาวะกระดูกพรุน (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) ในระหว่างวันที่ 28 - 30 มีนาคม 2557 ณ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ โดยในงานได้รับความสนใจจากประชาขนโดยทั่วไปเป็นจำนวนมาก(...ชมภาพกิจกรรม...)
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
ประมวลภาพกิจกรรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ทักษะและเทคนิคที่ทันสมัยในการเก็บตัวอย่างเลือด เพื่อการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 3" ประมวลภาพกิจกรรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ทักษะและเทคนิคที่ทันสมัยในการเก็บตัวอย่างเลือด เพื่อการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 3"
         ศูนย์บริการฯ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ทักษะและเทคนิคที่ทันสมัยในการเก็บตัวอย่างเลือด เพื่อการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 3” ขึ้นในระหว่างวันที่ 20 - 21 มีนาคม 2557  ณ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก   ทั้งนี้ในการอบรมดังกล่าว มีผู้ให้ความสนใจเข้ารวมการอบรม จำนวน 89 ท่าน  (ภาพข่าว)  (...ชมภาพกิจกรรม...)
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
คลินิกกิจกรรมบำบัดให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คลินิกกิจกรรมบำบัดให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
            คลินิกกิจกรรมบำบัด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ให้การต้อนรับ อาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานบริการฟื้นฟูสมรรถภาพตามแนวทางกิจกรรมบำบัด สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา
         (...ชมภาพข่าว...)
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
คลินิกกิจกรรมบำบัด ออกให้บริการคัดกรองพัฒนาการสำหรับเด็ก ณ โรงเรียน Hana Christian International Kindergarten คลินิกกิจกรรมบำบัด ออกให้บริการคัดกรองพัฒนาการสำหรับเด็ก ณ โรงเรียน Hana Christian International Kindergarten
           คลินิกกิจกรรมบำบัด ออกให้บริการคัดกรองพัฒนาการสำหรับเด็ก ณ โรงเรียน Hana Christian International Kindergarten ตามโครงการส่งเสริมและป้องกันเกี่ยวกับปัญหาพัฒนาการในเด็กวัยก่อนเรียน เมื่อวันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์  2557 ที่ผ่านมา (...ชมภาพข่าว...)
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ "ผู้หญิงยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพ" (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ "ผู้หญิงยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพ" (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)
           ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ "ผู้หญิงยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพ" (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) ในวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ระหว่างเวลา 13.00 - 16.00 น.
ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคาร 4 ชั้น คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยท่านจะได้รับความรู้เกี่ยวกับ “มะเร็งเต้านม ภัยร้ายพึงระวัง และการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยเครื่อง Digital Mammogram” โดย พล.ต.นพ.ชุติพนธ์ ดุษฎีอัมพรกูล และความรู้เกี่ยวกับ "กระดูกบาง กระดูกพรุน และการตรวจมวลกระดูก" โดย รศ.อุทุมมา มัฆะเนมี ด่วน  สำรองที่นั่งได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5394-6027
            (...กำหนดการ...)
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  “ทักษะและเทคนิคที่ทันสมัยในการเก็บตัวอย่างเลือด เพื่อการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ” ในระหว่างวันที่ 24 - 25 มกราคม 2556 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ทักษะและเทคนิคที่ทันสมัยในการเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ" ครั้งที่ 3
           ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง   ทักษะและเทคนิคที่ทันสมัยในการเก็บตัวอย่างเลือด เพื่อการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ” ครั้งที่ 3  ในระหว่างวันที่ 20 - 21 มีนาคม 2557
          
หมายเหตุ : "ผู้เข้าอบรมจะได้รับคะแนน CMTE ซึ่งอยู่ในระหว่างการขอคะแนน"
      
  (...อ่านต่อ...)
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
ประมวลภาพกิจกรรม : ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก จัดโครงการ “การให้ความรู้ดูแลสุขภาพก่อนการตรวจสุภาพประจำปี” ให้กับบุคลากรศาลแขวง ศาลเยาวชนและครอบครัว และศาลอุทธรณ์ภาค5 ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก จัดโครงการ “การให้ความรู้ดูแลสุขภาพก่อนการตรวจสุภาพประจำปี” ให้กับบุคลากรศาลแขวง ศาลเยาวชนและครอบครัว และศาลอุทธรณ์ภาค5
           โดยการจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรของศาลแขวงเชียงใหม่ มีความรู้ ความเข้าใจ ในการป้องกัน และรักษาสุขภาพของตัวเองอย่างถูกต้อง ซึ่งจะทำให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์อยู่เสมอ
         
(...ภาพกิจกรรม...)
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
อบรม service mind ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณสำหรับหน่วยบริการด้านเอชไอวีเอดส์ 
     ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณสำหรับหน่วยบริการด้านเอชไอวีเอดส์ (งานตรวจไวรัสดื้อยา งานเอชไววีไวรัลโหลด งานตรวจ CD4) ประจำปีงบประมาณ 2556 จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (...อ่านต่อ...)
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
คลินิกกิจกรรมบำบัด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ขอเชิญชวนผู้ปกครองนำบุตรหลาน เข้ารับการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงพัฒนาการของลูกรักและแนวทางการส่งเสริมพัฒนาการตามวัย ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2555 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2556 โดยมีอัตราค่าบริการรายละ 200.- บาท ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อนัดเวลาได้ที่ คลินิกกิจกรรมบำบัด หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5394-5094ม 0-5394-6027 ต่อ 11 ขอเชิญชวนผู้ปกครองนำบุตรหลานเข้าร่วมโครงการคัดกรองพัฒนาการเด็ก
           คลินิกกิจกรรมบำบัด  ขอเชิญชวนผู้ปกครองนำบุตรหลาน เข้ารับการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงพัฒนาการของลูกรักและแนวทางการส่งเสริมพัฒนาการตามวัย
           ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้ ตั้งแต่วันที่
1 ธันวาคม 2556 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2557 โดยมีอัตราค่าบริการรายละ 200.- บาท จากอัตราค่าบริการปกติ 400.- บาท ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อนัดเวลาได้ที่ คลินิกกิจกรรมบำบัด หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5394-5094
, 0-5394-5096
         
(...รายละเอียดเพิ่มเติม...)
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
แผ่นประคบร้อนเมล็ดธัญพืชสมุนไพร ขอเชิญชวนผู้ปกครองนำบุตรหลานเข้าร่วมโครงการใส่ใจความพร้อม ทางการอ่าน การเขียน ของลูกรัก
           คลินิกกิจกรรมบำบัด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ขอเชิญชวนผู้ปกครองนำบุตรหลานอายุระหว่าง 3-10 ปี เข้าร่วมโครงการ “ใส่ใจความพร้อม ทางการอ่าน การเขียน ของลูกรัก เพื่อประเมินความพร้อมพื้นฐานที่เกี่ยวกับการอ่าน การเขียน ของเด็ก
           ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2556 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2557 พร้อมรับส่วนลดในการตรวจประเมิน 20% ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อนัดเวลาได้ที่ คลินิกกิจกรรมบำบัด หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5394-5094, 0-5394-6027 ต่อ 11
         
(...รายละเอียดเพิ่มเติม...) 
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
บทความ สาระน่ารู้ : มะเร็งเต้านม (Breast cancer) การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม (Breast cancer)
      
มะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดในผู้หญิง จากสถิติของสถาบันมะเร็งแห่งชาติพบผู้หญิงเป็นมะเร็งเต้านมร้อยละ 37 ของมะเร็งทั้งหมด และยังมีอัตราการเสียชีวิตเป็นอันดับสองรองจากมะเร็งปอด ดังนั้นการดูแลตัวเองเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็ง และการค้นพบมะเร็งตั้งแต่ระยะเริ่มแรกในขณะที่ก้อนมีขนาดเล็ก และก้อนมะเร็งยังอยู่เฉพาะที่เต้านม ยังไม่แพร่กระจายไปต่อมน้ำเหลือง จึงเป็นเรื่องสำคัญ. . . อ่านต่อ
  : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก รู้ก่อน ป้องกันได้ก่อน การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
      
มะเร็งปากมดลูกมีสาเหตุเกิดจากการติดเชื้อไวรัสเอชพีวีชนิดความเสี่ยงสูง (High risk HPV) การติดเชื้อส่วนใหญ่มักไม่แสดงอาการ และมากกว่าร้อยละ 90 จะหายได้เองโดยภูมิคุ้มกันของร่างกาย มีเพียงส่วนน้อยที่เชื้อไวรัสยังคงอยู่ในเซลล์เยื่อบุปากมดลูก และทำให้เซลล์เยื่อบุเปลี่ยนแปลงเป็นเซลล์มะเร็งได้ มะเร็งปากมดลูกสามารถรักษาให้หายขาดได้ถ้าตรวจพบตั้งแต่ระยะเริ่มแรก(...อ่านต่อ...)
  : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
อบรม service mind บุคลากรศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก เข้ารับการอบรมหลักสูตรจิตบริการและการบริการที่เป็นเลิศ
      
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ยึดหลักการบริการด้วยรอยยิ้ม บุคลากรของเราจะได้รับการอบรมในหลักสูตรจิตบริการ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ทั้งนี้เพื่อที่จะให้ผู้รับบริการทุกท่านได้มั่นใจว่า หากมารับบริการที่ศูนย์บริการฯ แห่งนี้ ท่านจะได้รับบริการที่ประทับใจกลับไป (...อ่านต่อ...)
  : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
ประมวลภาพกิจกรรม : ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก งานศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก รักษ์สุขภาพ 2556 amscsc healthcare 2013 ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ ภาพบรรยากาศงาน ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิกรักษ์สุขภาพครั้งที่ 5 (AMS.CSC. Health Care 2013)
      
ตามที่ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ได้จัดงาน ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก รักษ์สุขภาพ ครั้งที่ 5 ขึ้น ในวันที่ 12 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต .....(...ชมภาพบรรยากาศ...)
  : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
นายวิสิตศักดิ์ สุขสะอาดพสุ ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก เป็นตัวแทนของ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับมอบใบประกาศรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ISO 15189 ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก เข้ารับมอบใบประกาศรับรองความสามารถทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ISO 15189
      
นายวิสิตศักดิ์ สุขสะอาดพสุ ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก เป็นตัวแทนของ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับมอบใบประกาศรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ISO 15189 จากรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมคอนราด ถนนวิทยุ เขตประทุมวัน กรุงเทพฯ  (...ภาพข่าว...)
  : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
ประมวลภาพกิจกรรม : ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก แถลงข่าว "การเอกซเรย์เต้านม Mammogram และการตรวจวัดมวลกระดูก Bone Densitometry" ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก แถลงข่าว "การเอกซเรย์เต้านม Mammogram และการตรวจวัดมวลกระดูก Bone Densitometry"
         ศูนย์บริการฯ ได้แถลงข่าว “การเอกซเรย์เต้านม Mammogram และการตรวจวัดมวลกระดูก Bone Densitometry” ณ ศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ในวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2556 โดยคุณวิสิตศักดิ์ สุขสะอาดพสุ ผู้อำนวยการศูนย์บริการฯ เป็นผู้นำเสนอข่าว ให้ประชาชนได้รับทราบกันอย่างทั่วถึง
      (...ชมภาพกิจกรรม...)
  : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
ประมวลภาพกิจกรรม การบรรยายในหัวข้อ “World Class Laboratory : Step forward to ISO/IEC 17043 and ISO 15190 Accreditation” ประมวลภาพกิจกรรม การบรรยายในหัวข้อ “World Class Laboratory : Step forward to ISO/IEC 17043 and ISO 15190 Accreditation”
         ศูนย์บริการฯ ได้จัดการบรรยาย (Lunch Seminar) ในหัวข้อ “World Class Laboratory : Step forward to ISO/IEC 17043 and ISO 15190 Accreditation” ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2556  ณ ห้องสัมมนาศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก  โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายเป็นจำนวนมาก
      (...ชมภาพกิจกรรม...)
  : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  “ทักษะและเทคนิคที่ทันสมัยในการเก็บตัวอย่างเลือด เพื่อการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ” ในระหว่างวันที่ 24 - 25 มกราคม 2556 การตรวจระดับวิตามินดีในเลือด 25-OH-Vitamin D3/D2 in serum/plasma
          ในปัจจุบัน การตรวจระดับวิตามินดีในเลือด มีประโยชน์อย่างมากในการวินิจฉัยและตรวจติดตามในผู้ป่วยหรือผู้ที่มีพยาธิสภาพต่างๆ เช่น ผู้ที่มีระดับวิตามินดีในเลือดน้อย ผู้ป่วยโรคมะเร็ง โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ผู้ป่วยโรคกระดูกอ่อนและโรคกระดูกพรุน .....(...อ่านต่อ...)
  : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
คลินิกกิจกรรมบำบัด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ขอเชิญชวนผู้ปกครองนำบุตรหลาน เข้ารับการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงพัฒนาการของลูกรักและแนวทางการส่งเสริมพัฒนาการตามวัย ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2555 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2556 โดยมีอัตราค่าบริการรายละ 200.- บาท ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อนัดเวลาได้ที่ คลินิกกิจกรรมบำบัด หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5394-5094ม 0-5394-6027 ต่อ 11 ขอเชิญชวนผู้ปกครองนำบุตรหลานเข้าร่วมโครงการคัดกรองพัฒนาการเด็ก
           คลินิกกิจกรรมบำบัด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ขอเชิญชวนผู้ปกครองนำบุตรหลาน เข้ารับการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงพัฒนาการของลูกรักและแนวทางการส่งเสริมพัฒนาการตามวัย
           ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้ ตั้งแต่วันที่
1 เมษายน 2556 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 โดยมีอัตราค่าบริการรายละ 200.- บาท ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อนัดเวลาได้ที่ คลินิกกิจกรรมบำบัด หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5394-5094
, 0-5394-6027 ต่อ 11
         
(...รายละเอียดเพิ่มเติม...)
  : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
แผ่นประคบร้อนเมล็ดธัญพืชสมุนไพร  ขอเชิญชวนผู้ปกครองนำบุตรหลานเข้าร่วมโครงการใส่ใจความพร้อม ทางการอ่าน การเขียน ของลูกรัก
           คลินิกกิจกรรมบำบัด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ขอเชิญชวนผู้ปกครองนำบุตรหลานอายุระหว่าง 3-10 ปี เข้าร่วมโครงการ “ใส่ใจความพร้อม ทางการอ่าน การเขียน ของลูกรัก เพื่อประเมินความพร้อมพื้นฐานที่เกี่ยวกับการอ่าน การเขียน ของเด็ก
           ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 พร้อมรับส่วนลดในการตรวจประเมิน 20% ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อนัดเวลาได้ที่ คลินิกกิจกรรมบำบัด หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5394-5094, 0-5394-6027 ต่อ 11
         
(...รายละเอียดเพิ่มเติม...) 
  : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  “ทักษะและเทคนิคที่ทันสมัยในการเก็บตัวอย่างเลือด เพื่อการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ” ในระหว่างวันที่ 24 - 25 มกราคม 2556 ประมวลภาพกิจกรรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ทักษะและเทคนิคที่ทันสมัยในการเก็บตัวอย่างเลือด เพื่อการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 2
         ศูนย์บริการฯ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ทักษะและเทคนิคที่ทันสมัยในการเก็บตัวอย่างเลือด เพื่อการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ” ในระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2556  ณ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก   ทั้งนี้ในการอบรมดังกล่าว มีผู้ให้ความสนใจเข้ารวมการอบรม จำนวน 46 ท่าน  (ภาพข่าว)  (...ชมภาพกิจกรรม...)
  : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
แผ่นประคบร้อนเมล็ดธัญพืชสมุนไพร แผ่นประคบร้อนเมล็ดธัญพืชสมุนไพร
           แผ่นประคบร้อนเมล็ดธัญพืชสมุนไพรเป็นผลิตภัณฑ์จากการวิจัยของคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยนำส่วนผสมของเมล็ดธัญพืชและสมุนไพรในท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นแผ่นประคบร้อน ช่วยบำบัดและบรรเทาอาการปวด เพิ่มโอกาสการเข้าถึงแก่ผู้ป่วยเพื่อความสะดวกต่อการนำไปใช้ที่บ้านหรือที่ทำงาน
         
(...รายละเอียดเพิ่มเติม...)
  : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
คลินิกกิจกรรมบำบัดให้การต้อนรับ คณะดูงานจากโรงเรียนอนุบาลบุญระวี คลินิกกิจกรรมบำบัดให้การต้อนรับ คณะดูงานจากโรงเรียนอนุบาลบุญระวี
           คลินิกกิจกรรมบำบัดให้การต้อนรับ คณะดูงานเกี่ยวกับระบบการบริการของคลินิกกิจกรรมบำบัด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก และแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับแนวทางการช่วยเหลือส่งเสริมพัฒนาการผ่านการเล่นสำหรับเด็กในโรงเรียน จากโรงเรียนอนุบาลบุญระวี เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555
         (...รายละเอียดเพิ่มเติม...)
  : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
คลินิกกิจกรรมบำบัดออกให้บริการคัดกรองพัฒนาการสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน ณ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง คลินิกกิจกรรมบำบัดออกให้บริการคัดกรองพัฒนาการสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน ณ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
           คลินิกกิจกรรมบำบัดออกให้บริการคัดกรองพัฒนาการสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน ณ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง มีจำนวนเด็กเข้าร่วมโครงการจำนวน 293 คน ทั้งนี้เป็นการคัดกรองเพื่อติดตามพัฒนาการของเด็กก่อนวัยเรียนใน 4 ด้าน ได้แก่ พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก พัฒนาการด้านภาษา และพัฒนาการด้านสังคมและการช่วยเหลือตนเอง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ ครู ผู้ปกครองในการดูแลและให้การส่งเสริมพัฒนาการให้กับเด็กได้อย่างเหมาะสมกับวัย
         (...รายละเอียดเพิ่มเติม...)
  : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
คลินิกกิจกรรมบำบัดให้การต้อนรับ คณะดูงานจากสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ คลินิกกิจกรรมบำบัดให้การต้อนรับ คณะดูงานจากสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
          คลินิกกิจกรรมบำบัดให้การต้อนรับ คณะดูงานเกี่ยวกับระบบการบริการภายในศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก และแลกเปลี่ยนความรู้ วิธีการบริหารจัดการในคลินิก จากสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555

         
(...รายละเอียดเพิ่มเติม...)
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
คลินิกกิจกรรมบำบัด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ขอเชิญชวนผู้ปกครองนำบุตรหลาน เข้ารับการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงพัฒนาการของลูกรักและแนวทางการส่งเสริมพัฒนาการตามวัย ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2555 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2556 โดยมีอัตราค่าบริการรายละ 200.- บาท ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อนัดเวลาได้ที่ คลินิกกิจกรรมบำบัด หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5394-5094ม 0-5394-6027 ต่อ 11 ขอเชิญชวนผู้ปกครองนำบุตรหลานเข้าร่วมโครงการคัดกรองพัฒนาการเด็ก
           คลินิกกิจกรรมบำบัด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ขอเชิญชวนผู้ปกครองนำบุตรหลาน เข้ารับการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงพัฒนาการของลูกรักและแนวทางการส่งเสริมพัฒนาการตามวัย
           ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2555 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2556 โดยมีอัตราค่าบริการรายละ 200.- บาท ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อนัดเวลาได้ที่ คลินิกกิจกรรมบำบัด หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5394-5094
, 0-5394-6027 ต่อ 11

         
(...รายละเอียดเพิ่มเติม...)
  : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ขอเชิญชวนทุกท่านพาคุณพ่อมาตรวจสุขภาพ ในโครงการ "คุณพ่อห่วงใยสุขภาพ Dad Love 2012"
           เนื่องในเดือนวันพ่อแห่งชาติ ทางคลินิกเทคนิคการแพทย์ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ ได้จัดโครงการ คุณพ่อห่วงใยสุขภาพ “Dad Love 2012” ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก จึงขอเชิญชวนทุกท่านพาคุณพ่อมาตรวจสุขภาพในราคาพิเศษ
           เพียงท่านตรวจโปรแกรมตรวจสุขภาพ Program Gold ในราคา 2,030 บาท รับการตรวจ มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA) มูลค่า 300 บาท (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน – 21 ธันวาคม 2555
           ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 0-5394-5096
         
(...รายละเอียดเพิ่มเติม...)
  : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  “ทักษะและเทคนิคที่ทันสมัยในการเก็บตัวอย่างเลือด เพื่อการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ” ในระหว่างวันที่ 24 - 25 มกราคม 2556 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ทักษะและเทคนิคที่ทันสมัยในการเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ"
           ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง   ทักษะและเทคนิคที่ทันสมัยในการเก็บตัวอย่างเลือด เพื่อการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ ในระหว่างวันที่ 24 - 25 มกราคม 2556   (...อ่านต่อ...)
  : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  “ทักษะและเทคนิคที่ทันสมัยในการเก็บตัวอย่างเลือด เพื่อการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ” ในระหว่างวันที่ 24 - 25 มกราคม 2556 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมทางวิชาการ เรื่อง การเพิ่มศักยภาพเครือข่ายการตรวจทางห้องแฏิบัติการ เอชไอวี ในพื้นที่ให้บริการศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
           ด้วยทางศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับบริษัท โรช ไดแอกโนสติก (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดอบรมทางวิชาการ จึงใคร่ขอเรียนบุคคลากรทางการแพทย์และบุคคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการอบรม ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องอิมพีเรียลฮอลล์ 3 โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง อ.เมือง จ.เชียงใหม่คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมและกรอกแบบฟอร์มตอบกลับ ได้ที่นี่(...ดาวน์โหลด...)
  : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
ประมวลภาพการจัดกิจกรรมโครงการ "รักษ์เข่า" ประมวลภาพการจัดกิจกรรมโครงการ "รักษ์เข่า"
           ปวดเข่า เป็นสาเหตุหนึ่งที่ส่งผลให้ผู้ป่วยไม่สามารถประกอบกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวันได้ตามปกติ เนื่องจากข้อเข่าต้องรับน้ำหนักตัวเกือบตลอดเวลา โดยสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการปวดเข่า ได้แก่ อุปนิสัยที่ใช้เข่าในท่าพับงอ เช่น นั่งพับเพียบ นั่งขัดสมาธิหรือการนั่งยองๆ การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือการเล่นกีฬา กระดูกอ่อนและเอ็นของลูกสะบ้าอักเสบ ภาวะข้อเข่าเสื่อมจากอายุที่มากขึ้น เป็นต้น นอกจากนี้  (...อ่านต่อ...)
  : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก จัดโครงการอบรมให้กับบุคลากร ในหัวข้อ "จิตบริการ (Service Mind)" ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก จัดโครงการอบรมให้กับบุคลากร ในหัวข้อ "จิตบริการ (Service Mind)"
           เพื่อพัฒนาคุณภาพงานบริการลูกค้าด้วยจิตบริการ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ได้จัดโครงการฝึกอบรมให้กับบุคลากรของศูนย์บริการฯ  ในหัวข้อ “จิตบริการ (Service Mind)”  โดยได้รับเกียรติจาก คุณสร้อยทับทิม มัณยานนท์ และ คุณณัฐกรณ์ แดงสกุล จากสถาบัน THE RESULT เป็นวิทยากร  ซึ่งจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2555 ณ ห้องสัมมนาศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก  (...ภาพข่าว...)
  : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ร่วมออกบูธในงาน Lanna Health Fair 2012 ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ร่วมออกบูธในงาน Lanna Health Fair 2012
         
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ได้ออกบูทเพื่อประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ด้านสุขภาพ ในงาน Lanna Health Fair 2012 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21-24 กัยนายน 2555 ณ เชียงใหม่ ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่ (...ภาพข่าว...)
  : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
AMS CSC NEWS จุลสาร CSC NEWS ฉบับปฐมฤกษ์
         
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ได้จัดทำจุลสาร (CSC NEWS) ฉบับปฐมฤกษ์ โดยมีสาระความรู้ เรื่องสุขภาพ จากนักวิชาชีพ คอลัมน์แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรม รวมไปถึงกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์บริการฯ นอกจากนี้ท่านยังสามารถร่วมสนุกกับการตอบปัญหา เพื่อรับของรางวัลต่างๆ อีกมากมาย (...ดาวน์โหลด csc news...)
  : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
AMS CSC STAFF ประกาศผลการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำของศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
         
ดาวน์โหลดประกาศ (pdf)
  : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
AMS CSC STAFF รับสมัครนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 อัตรา
         
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มช. มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานประจำของศูนย์บริการฯ ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ (MT) อัตราเงินเดือน 11,440.- บาท จำนวน 2 อัตรา ผู้ที่สนใจ สามารถสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2555 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0-5394-5096 (ปริญญา) 
download ประกาศรับสมัคร
download ดาวน์โหลดใบสมัคร (pdf)
  : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Healthcare 2012 2555 ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิกรักษ์สุขภาพ ตรวจสุขภาพ ฟรี ประจำปี ดูแลสุขภาพ สาระ ความรู้ บันเทิง ประมวลภาพการจัดงาน AMS.CSC. Health Care 2012
          เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้จัดงานศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิกรักษ์สุขภาพครั้งที่ 4 AMS.CSC.Health Care 2012 ขึ้น ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ในวันที่ 2 สิงหาคม 2555 เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและตรวจสุขภาพให้ประชาชนทั่วไปโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
          
ในงานดังกล่าว  หม่อมหลวงปนัดดา ดิสสกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงาน ทั้งนี้ ศ.เกียรติคุณ นพ.ดร.ปัญจะ กุลพงษ์ ผศ.ดร.สุมาลี สวัสดิรักษ์พงศ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ และ น.พ.สมัย ศิริทอง-ถาวร ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครรินทร์ ให้เกียรติเข้าร่วมงาน ทั้งนี้มีกิจกรรมการตรวจสุขภาพ การบรรยายให้ความรู้เรื่องดูแลสุขภาพ และสาธิตท่าบริหารเพื่อดูแลข้อเข่า ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงาน เป็นจำนวนมาก (...ภาพข่าว...)
  : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
ประมวลภาพ โครงการการอบรมความรู้เรื่อง สุขภาพของท่านดีจริงหรือ มาตรวจสุขภาพกันเถอะ ประมวลภาพ โครงการการอบรมความรู้เรื่อง “สุขภาพของท่านดีจริงหรือ? มาตรวจสุขภาพกันเถอะ!”
          คลินิกเทคนิคการแพทย์ ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้กับผู้สนใจทั่วใจโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในหัวข้อ “สุขภาพของท่านดีจริงหรือ? มาตรวจสุขภาพกันเถอะ!” ในวันที่ 10 กรกฏาคม 2555 โดยผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับความรู้กับการดูแลสุขภาพและการตรวจสุขภาพ อาทิเช่น ความสำคัญของการตรวจสุขภาพและการตรวจเลือด ประโยชน์ของการเอกซเรย์ปอดในการตรวจประจำปี (...อ่านต่อ...)
  : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
นักกิจกรรมบำบัดจากสหรัฐอเมริกา เยี่ยมชมคลินิกกิจกรรมบำบัด นักกิจกรรมบำบัดจากสหรัฐอเมริกา เยี่ยมชมคลินิกกิจกรรมบำบัด
          Ms. Amanda V. Crump นักกิจกรรมบำบัดจากสหรัฐอเมริกา เยี่ยมชมภาควิชากิจกรรมบำบัด เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคณาจารย์และนักศึกษา ในโอกาสนี้ได้เข้าเยี่ยมชมคลินิกกิจกรรมบำบัด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักกิจกรรมบำบัดโดยมี คุณ กิจพิชา สร้อยคำ นักกิจกรรมบำบัดประจำคลินิกกิจกรรมบำบัด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมคลินิก เมื่อวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2555  (...ภาพข่าว...)
  : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
ประมวลภาพกิจกรรม : คลินิกเทคนิคการแพทย์จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ทักษะและเทคนิคที่ทันสมัยในการเก็บตัวอย่างเลือด เพื่อการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ”  ประมวลภาพกิจกรรม คลินิกเทคนิคการแพทย์จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ทักษะและเทคนิคที่ทันสมัยในการเก็บตัวอย่างเลือด เพื่อการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ”
          คลินิกเทคนิคการแพทย์  ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ทักษะและเทคนิคที่ทันสมัยในการเก็บตัวอย่างเลือด เพื่อการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ” ในระหว่างวันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2555  ณ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก   ทั้งนี้ในการอบรมดังกล่าว มีผู้ให้ความสนใจเข้ารวมการอบรม จำนวน 54 ท่าน  (ภาพข่าว)  (...ชมภาพกิจกรรม...)
  : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
ประมวลภาพกิจกรรม : คลินิกกายภาพบำบัดได้จัดการอบรมเรื่องการยศาสตร์ (ท่าทางที่ถูกต้องในการทำงาน) ให้แก่พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานขายเชียงใหม่  ประมวลภาพกิจกรรม  "คลินิกกายภาพบำบัดและธาราบำบัด จัดการอบรมเรื่อง "การยศาสตร์ (ท่าทางที่ถูกต้องในการทำงาน) ให้แก่พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานขายเชียงใหม่"
          คลินิกกายภาพบำบัด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยคุณฐิติสุดา  สุขุมาภัย (หัวหน้าคลินิกกายภาพบำบัดและธาราบำบัด)  และคุณธีรภัทร์ ทัศนศรีวรการ (นักกายภาพบำบัด)  ได้จัดการอบรมเรื่องการยศาสตร์ (ท่าทางที่ถูกต้องในการทำงาน)  ให้แก่พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานขายเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2555 ณ สำนักงานขาย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานขายเชียงใหม่ ให้ความสนใจเข้าฟังเป็นจำนวนมาก (...ชมภาพกิจกรรม...) 
  : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
ประมวลภาพกิจกรรม "ศูนย์วิจัยและติดตามความเป็นธรรมทางสุขภาพเข้าเยี่ยมชมคลินิกกิจกรรมบำบัด"  ประมวลภาพกิจกรรม "ศูนย์วิจัยและติดตามความเป็นธรรมทางสุขภาพเข้าเยี่ยมชมคลินิกกิจกรรมบำบัด"
          คลินิกกิจกรรมบำบัด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับบุคลากรจากศูนย์วิจัยและติดตามความเป็นธรรมทางสุขภาพ ในวันที่ 12 มิถุนายน 2555 ณ ห้องสัมมนาศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ในโอกาสที่ศูนย์วิจัยและติดตามความเป็นธรรมทางสุขภาพ ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานรูปแบบการให้บริการกิจกรรมบำบัด โดยข้อมูลที่ได้ในการศึกษาดูงานในครั้งนี้ จะนำไปสู่การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการดูแลเด็กด้อยโอกาสนอกระบบและเด็กกลุ่มเสี่ยงในระบบการศึกษาต่อไป หนึ่งในทีมงานกล่าว(...ชมภาพกิจกรรม...) 
  : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
ประมวลภาพกิจกรรม "โครงการให้ความรู้ดูแลเข่า" จัดโดยคลินิกกายภาพบำบัดและธาราบำบัด  ประมวลภาพกิจกรรม "โครงการให้ความรู้ดูแลเข่า" จัดโดยคลินิกกายภาพบำบัดและธาราบำบัด"
          คลินิกกายภาพบำบัด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้กับผู้สนใจทั่วใจโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในหัวข้อ "โครงการให้ความรู้ดูแลเข่า" ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 โดยผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับการรักษาและการออกกำลังกายในภาวะข้อเข่าเสื่อม  จากการบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญด้านข้อเข่า อ.นพ.กสิสิน กลั่นกลิ่น  และ ผศ.ดร.ประภาส โพธิ์ทองสุนันท์  มีผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้จำนวน 48 คน (ภาพข่าว)(...ชมภาพกิจกรรม...) 
  : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
วิธีการสังเกตลักษณะอาการของเด็กโรคออทิสซึมและโรคสมาธิสั้น โครงการอบรมให้ความรู้ การสังเกตลักษณะอาการและแนวทางการช่วยเหลือทางกิจกรรมบำบัดในเด็กออทิสติกและสมาธิสั้น"
          คลินิกกิจกรรมบำบัด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ขอเชิญผู้ปกครอง หรือท่านที่สนใจ  เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ  การสังเกตลักษณะอาการและแนวทางการช่วยเหลือทางกิจกรรมบำบัดในเด็กออทิสติกและสมาธิสั้น  โดย รศ.พญ.อรวรรณ เลาห์เรณู และ รศ.สร้อยสุดา วิทยากร ในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.00-12.00 น.  ณ ห้องสัมมนาศูนย์บริการฯ ชั้น 2 ศูนย์บริการฯ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)
      
(...กำหนดการและรายละเอียดเพิ่มเติม...)  
  : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
นูโว Nuvo คอนเสิร์ต Concert 2555 คอนเสิร์ตนูโว 2012 เชียงใหม่ การกุศล nuvo live การแสดงสด ประมวลภาพกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศล "นูโว ไลฟ์ คอนเสิร์ต อิน เชียงใหม่ 2555"
        
ประมวลภาพกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศล "นูโว ไลฟ์ คอนเสิร์ต อิน เชียงใหม่ 2555"  ซึ่งจัดขึ้นไปเมื่อวันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2555 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ซึ่งในงานดังกล่าว  ได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไปเป็นอย่างมาก
        
(...ชมภาพกิจกรรม...)  
  : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
เชียงใหม่สดใส ห่างไกลวัณโรค เนื่องในสัปดาห์ วัณโรคโลก 2555 2012 โครงการ "เชียงใหม่สดใส ห่างไกลวัณโรค 2555" เนื่องในสัปดาห์ "วัณโรคโลก" (World TB day)
 
       
เนื่องในโอกาสงานสัปดาห์รณรงค์ "วัณโรคโลก 2555" คลินิกรังสีเทคนิค ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวนท่ารมารับริการตรวจคัดกรองภาวะวัณโรคปอด ราคาพิเศษ เพียงฟิล์มละ 140.- บาท  โดยท่านสามารถรับคูปองและใช้สิทธิ์ได้ที่ศูนย์บริการฯ  ได้ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม - 30 เมษายน 2555  หรือสามารถดาวน์โหลดคูปองได้จากที่นี่  และปริ้นท์คูปองเพื่อนำมาแลกรับสิทธิ์ 
         สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0-5394-9296 หรือ 0-5394-5096
        
(...ดาวน์โหลดคูปอง...) 
  : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
AMS CSC STAFF ภาควิชากิจกรรมบำบัด ร่วมกับคลินิกกิจกรรมบำบัด จัดการอบรมการใช้เครื่องประเมินและการฝึกการเคลื่อนไหวของแขน โดยใช้คอมพิวเตอร์ในการควบคุม
 
       
ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555  ภาควิชากิจกรรมบำบัด ร่วมกับคลินิกกิจกรรมบำบัด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก  ได้จัดอบรม เรื่อง การใช้เครื่องประเมินและการฝึกการเคลื่อนไหวของแขนโดยใช้คอมพิวเตอร์ในการควบคุม (Armeo รุ่น Spring) สำหรับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย  อ่านต่อ . . .
  : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
นูโว Nuvo คอนเสิร์ต Concert 2555 คอนเสิร์ตนูโว 2012 เชียงใหม่ การกุศล nuvo live การแสดงสด  

คณะกรรมการบริการวิชาการชุมชน และศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ขอเชิญชมคอนเสิร์ตการกุศล "นูโว ไลฟ์ คอนเสิร์ต อิน เชียงใหม่ 2555"
 
       
งานคอนเสิร์ต "นูโวไลฟ์ คอนเสิร์ต อินเชียงใหม่." ในครั้งนี้ จะจัดในวันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2555 เวลา 18.00-22.00 น. ณ. หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่  อ่านต่อ . . .

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
ธาราบำบัด ฟิตเนส อาคารธาราบำบัดและฟิตเนส เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พิธีเปิดอาคารธาราบำบัด (หลังการปรับปรุง)
 
       
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้รับเกียรติจากท่านคณบดีฯ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารธาราบำบัด (หลังการปรับปรุง)  อ่านต่อ . . .

  : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
ตรวจสุขภาพประจำปี บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตรวจสุขภาพประจำปี คณาจารย์และบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
       
ในวันที่  2 ธันวาคม 2554   ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ได้ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีแก่คณาจารย์และบุคลากร  สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยมีกิจกรรมให้บริการตรวจชั่งน้ำหนัก วัดความดัน เจาะเลือดจากนักเทคนิคการแพทย์ ตรวจปัสสาวะ เอ็กซเรย์หัวใจและปอด และบริการให้คำปรึกษาทางด้านกายภาพบำบัด  อ่านต่อ . . .

  : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
ตรวจสุขภาพประจำปี บุคลากรสำนักงานอัยการภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่ 

ตรวจสุขภาพประจำปี บุคลากรสำนักงานอัยการภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่
        
  
ในวันที่  30 พฤศจิกายน  2554   ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ได้ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีแก่บุคลากรสำนักงานอัยการภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีกิจกรรมให้บริการตรวจชั่งน้ำหนัก วัดความดัน เจาะเลือดจากนักเทคนิคการแพทย์ ตรวจปัสสาวะ เอ็กซเรย์หัวใจและปอด และบริการให้คำปรึกษาทางด้านกายภาพบำบัด  อ่านต่อ . . .

  : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
The 5th Asia Pacific Occupational Therapy Congress (APOTC 2011)

นักกิจกรรม  จากสมาคมนักกิจกรรมบำบัดประเทศบังกลาเทศ เข้าเยี่ยมชมคลินิกกิจกรรมบำบัด
           นักกิจกรรมบำบัด จากสมาคมนักกิจกรรมบำบัดประเทศบังกลาเทศ เข้าเยี่ยมชมคลินิกกิจกรรมบำบัด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิกการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสมาเข้าร่วมประชุม วิชาการนานาชาติ " The 5th Asia Pacific Occupational Therapy Congress (APOTC 2011)” ที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์, ความรู้ทางวิชาการ และการปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาชีพทางกิจกรรมบำบัดระหว่างกัน  อ่านต่อ . . .

  : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก

โครงการคุณพ่อห่วงใยสุขภาพ Dad love 2011
             ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก  ขอเชิญชวนทุกท่าน เข้าร่วม โครงการคุณพ่อห่วงใยสุขภาพ Dad love 2011  ในวันที่ 21 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2554 นี้   โดยท่านที่ตรวจโปรแกรมคุณพ่อห่วงใยสุขภาพ Dad love 2011 ราคา 1,060 บาท  
      
             
พิเศษ! รับการตรวจมะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA) มูลค่า 300 บาท เพิ่ม โดยไม่เสียค่าใช่จ่าย   (...ดาวน์โหลดโบรชัวร์...) 

  : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
การเพิ่มศักยภาพเครือข่ายการตรวจทางห้องปฏิบัติการเอชไอวี

การจัดอบรมทางวิชาการเรื่อง  "การเพิ่มศักยภาพเครือข่ายการตรวจทางห้องปฏิบัติการเอชไอวี" โดยความร่วมมือของ ศุนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัท โรชไดแอกโนสติก (ประเทศไทย) จำกัด
            ศุนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับบริษัทโรชไดแอกโนสติก (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดอบรมทางวิชาการเรื่อง การเพิ่มศักยภาพเครือข่ายการตรวจทางห้องปฏิบัติการเอชไอวี" ในพื้นที่ให้บริการศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 อ่านต่อ ...

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
ขอเชิญร่วมงาน AMS.CSC. Health Care 2011

รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมศูนย์บริการฯ
            คุณจุรีภรณ์  บุณยวงศ์วิโรจน์  รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก  คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสที่เดินทางมารับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2554 จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์และผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก เป็นผู้พาเยี่ยมชม  อ่านต่อ . . .

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
AMS CSC STAFF

ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานประจำของศูนย์บริการฯ จำนวน 3 อัตรา ดังนี้
 
        1.  นักเทคนิคการแพทย์
 1 อัตรา (...ดาวน์โหลดประกาศ...) 
          2.  นักรังสีการแพทย์     1 อัตรา (...ดาวน์โหลดประกาศ...) 
          3.  พนักงานบริการฝีมือ 1 อัตรา (...ดาวน์โหลดประกาศ...) 
                ดาวน์โหลดใบสมัคร

  : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
ขอเชิญร่วมงาน AMS.CSC. Health Care 2011

ภาพกิจกรรมงาน AMS.CSC. Health Care 2011
            ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดงานศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิกรักษ์สุขภาพ ครั้งที่ 3 AMS.CSC. Health Care 2011 ขึ้น ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ในวันที่ 12 สิงหาคม 2554 เนื่องในโอกาสครบรอบ 35 ปี คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโอกาสครบรอบ 20 ปี ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก  เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ การดูแล และตรวจสุขภาพประชาชนทั่วไป  ในการนี้ หม่อมหลวงปนัดดา ดิสสกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงาน อ่านต่อ . . .

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
AMS CSC STAFF

ข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน (ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี)
 
       
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์  มช. มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานประจำของศูนย์บริการฯ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี) อัตราเงินเดือน 7,800.- บาท จำนวน 1 อัตรา ผู้ที่สนใจ  สามารถสมัครด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันพุธที่ 7  กันยายน 2554 
(...ประกาศรับสมัคร...).   (... ดาวน์โหลดใบสมัคร ...)
   

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
ตรวจสุขภาพประจำปี บุคลากรโรงเรียนวารีเชียงใหม่ และโรงเรียนอนุบาลวารีเชียงใหม่

ตรวจสุขภาพประจำปี บุคลากรโรงเรียนวารีเชียงใหม่ และโรงเรียนอนุบาลวารีเชียงใหม่ ประจำปี 2554
 
       
ในวันที่  7 กรกฎาคม 2554  และวันที่ 14 กรกฎาคม 2554  ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ได้ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีแก่คณะครูและบุคลากร  โรงเรียนวารีเชียงใหม่  โรงเรียนอนุบาลวารีเชียงใหม่  (ตามลำดับ)  โดยมีกิจกรรมให้บริการตรวจชั่งน้ำหนัก วัดความดัน เจาะเลือดจากนักเทคนิคการแพทย์ ตรวจปัสสาวะ เอ็กซเรย์หัวใจและปอด และบริการให้คำปรึกษาทางด้านกายภาพบำบัด อ่านต่อ . . .

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
คลินิกกิจกรรมบำบัด

โปรแกรมส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของสมองในเด็กก่อนวัยเรียน สำหรับเด็กอายุ 4 - 6 ปี
            เปิดรับสมัครเด็กเข้าร่วมโปรแกรมแล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เริ่มโปรแกรมวันเสาร์ ที่ 20 สิงหาคม 2554 ต่อเนื่องไปทุกวันเสาร์ 5 ครั้ง ระยะเวลา ครั้งละ 1 ชั่วโมง 30 นาที ตั้งแต่เวลา 14:00 น. - 15:30 น.ของทุกวันเสาร์อัตราค่าบริการคนละ 2000 บาท/โปรแกรม

download ดาวน์โหลดแผ่นพับโครงการ
download ดาวน์โหลดใบสมัครโครงการ (word)
download ดาวน์โหลดใบสมัครโครงการ (pdf)
  : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
AMS CSC STAFF

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานประจำศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน (ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี)
 
       
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ขอให้ผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ (ตามประกาศแนบท้าย)  เข้ามารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องสัมมนาศูนย์บริการฯ 1 อาคารปฏิบัติการ 4 ชั้น คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (...ประกาศ...)

  : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
QA2554

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเทคนิคการแพทย์ เยี่ยมชมศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
คลินิก ด้วยในระหว่างวันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2554 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  และในวันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2554 ระหว่างเวลา 08.30 - 09.00 น.  คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะเทคนิคการแพทย์  ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมศูนย์บริการฯ โดยมี คุณวิสิตศักดิ์  สุขสะอาดพสุ  ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ให้การต้อนรับ  อ่านต่อ . . .

  : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
AMS CSC STAFF

งานประชุมหารือแนวทางปฏิบัติการส่งตรวจเอ็ม อาร์ ไอ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Magnetic Resonance Imaging : MRI)
 
       
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้จัดงานประชุมหารือแนวทางปฏิบัติการส่งตรวจ MRI ในวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2554 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น.    ณ ห้องประชุมสัมมนา ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการกลาง 4 ชั้น ภายในเขตโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (สวนดอก) โดยเชิญ โรงพยาบาลในสังกัดสาธารณสุข ทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียง   ร่วมหารือแนวทางปฏิบัติการส่งตรวจ MRI  อ่านต่อ . . .

  : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
AMS CSC STAFF

ข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน (ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี)
 
       
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์  มช. มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานประจำของศูนย์บริการฯ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี) อัตราเงินเดือน 7,500.- บาท จำนวน 1 อัตรา ผู้ที่สนใจ  สามารถสมัครด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2554 
(...ประกาศรับสมัคร...).   (... ดาวน์โหลดใบสมัคร ...)
   

  : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
DVD ท่าบริหารร่างกายเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและแข็งแรงของกล้ามเนื้อรอบกระดูกสันหลัง
 
       
 ภาวะปวดคอและหลังเป็นอาการที่พบบ่อยที่สุดของโรคทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ส่งผลกระทบทั้งในด้านสุขภาพทางจิต  สุขภาพทางกายและการดำเนินชีวิตประจำวันของบุคคลนั้น                  โดยแนวโน้มด้านอายุของผู้ที่มีอาการเหล่านี้  จะลดลงเรื่อยๆ  อาจเนื่องจากการใช้ชีวิตประจำวันที่ไม่ถูกสุขลักษณะ  เช่น  ท่าทางการทำงานที่ไม่ถูกต้อง  ลักษณะของเก้าอี้หรือที่นอนที่ไม่เหมาะสม  การออกกำลังกายที่ไม่สม่ำเสมอ  เป็นต้น  อ่านต่อ . . .
  : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
แบบสำรวจความต้องการเข้าร่วม "โปรแกรมส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของสมองในเด็กวัยก่อนเรียน"

แบบสำรวจความต้องการเข้าร่วม "โปรแกรมส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของสมองในเด็กวัยก่อนเรียน"
 
       
 คลินิกกิจกรรมบำบัด จัดโปรแกรมส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของสมองในเด็กวัยก่อนเรียนนี้ เหมาะสำหรับเด็กช่วงอายุระหว่าง 4 6 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของสมองผ่านกิจกรรมการเล่น และส่งเสริมการทำงานของการบูรณาการประสาทรับความรู้สึกให้มีประสิทธิภาพ  อ่านต่อ . . .

  : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 

ขอเชิญร่วมงาน AMS.CSC. Health Care 2011
            ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน AMS.CSC. Health Care 2011 ในวันที่ 12 สิงหาคม 2554  ระหว่างเวลา 10.00 - 20.00 น. ณ ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต   ภายในงาน ท่านจะได้พบกับนิทรรศการความรู้สุขภาพ บริการเจาะเลือดตรวจร่างกาย  ให้คำแนะนำและปรึกษาทางด้านการดูแลสุขภาพ ตอบปัญหาชิงรางวัล และการแสดงต่าง ๆ มากมาย (รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป)  อ่านต่อ . . .

  : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
 AMS CSC STAFF

ข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป (คนงาน)
 
       
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์  มช. มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานประจำของศูนย์บริการฯ ตำแหน่ง นักงานบริการทั่วไป (คนงาน) อัตราเงินเดือน 6,000.- บาท จำนวน 1 อัตรา 
(
... 
ประกาศรับสมัคร ...)    (... ดาวน์โหลดใบสมัคร ...)
 

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
 

นักเรียนจากศูนย์วิชาการ RAC เชียงใหม่ เยี่ยมชม งานบริการของศูนย์บริการ
            ในวันพุธที่ 30 มีนาคม 2554 เวลา 10.00-12.00 นักเรียนจำนวน 56 คน เจ้าหน้าที่ 2 ท่าน จากศูนย์วิชาการ RAC เชียงใหม่ ได้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานบริการของศูนย์บริการฯ โดยนักเรียนได้รับข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการฯอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานภายในแต่ละคลินิก ทั้ง 4 คลินิก เยี่ยมชมอาคารธาราบำบัด และ ศูนย์บริการMRI เพื่อที่นักเรียนสามารถเห็นภาพการปฏิบัติงานจริง และเข้าใจถึงกระบวนการ นอกเหนือจากทฤษฏีได้ที่เรียนมา  อ่านต่อ . . .

  : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
 

กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวัน "วัณโรคโลก" ประจำปี 2554
 
       
เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเชียงใหม่      ได้จัดงานกิจกรรมรณรงค์วันวัณโรคโลกขึ้น ในวันที่ 24 มีนาคม 2554   โดยมีคลินิกรังสีเทคนิค ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก เข้าร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์  โดยจัดหน่วยบริการเอกซเรย์ปอดเคลื่อนที่พร้อมเจ้าหน้าที่ ในวันดังกล่าว อ่านต่อ . . .

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
ตรวจสุขภาพประจำปี บุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
        ในวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2554 ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ได้ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี แก่บุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยมีกิจกรรมให้บริการตรวจชั่งน้ำหนัก วัดความดัน เจาะเลือดจากนักเทคนิคการแพทย์ ตรวจปัสสาวะ เอ็กซเรย์หัวใจและปอด บริการให้คำปรึกษาโดยแพทย์ 
อ่านต่อ . . .