ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : คลินิกเทคนิคการแพทย์ เจาะเลือด ตรวจสุขภาพ ตรวจตามแพทย์สั่ง คลินิกกิจกรรมบำบัด เด็ก สมาธิสั้น ออทิสติค คลินิกรังสีเทคนิค เอกซเรย์ ถ่ายภาพรังสีทรวงอก คลินิกกายภาพบำบัดและธาราบำบัด ฟื้นฟู ปวด เมื่อย สระว่ายน้ำ ในร่ม น้ำอุ่น MRI

 
ติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร 0-5394-5096                                                                                             Last Update : 14 September 2020


ลำดับ รายการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 Albumin
2 Alpha-fetoprotein (AFP)
3 Alkaline phosphatase (ALP)
4 ALT (Alanine Aminotransferase)
5 Anti-Nuclear Antibody (ANA)
6 Anti – HCV (Rapid test)
7 Anti – HIV
8 Anti-HBs (Rapid test)
9 Anti-Rabies Antibody
10 Anti-Retroviral drugs
11 Aspartate aminotransferase (AST)
12 Blood Urea Nitrogen (BUN)
13 Calcium (Ca2+)
14 Cancer Antigen 125 II (CA 125 II)
15 Cancer Antigen 15-3 (CA15-3)
16 Carbon dioxide (CO2)
17 Complete Blood Cell Count (CBC)
18 CD4 T Lymphocytes
19 CD8 T Lymphocytes
20 CEA (CarcinoEmbryonic Antigen)
21 Cholesterol (Total)
22 Chloride (Cl-)
23 Creatinine
24 Direct Billirubin
25 Erythrocyte sedimentation rate (ESR)
26 Flt3-ITD mutation
27 Flt3-ITD mutation
28 Free T3
29 Free T4
30 Glucose
31 Hemoglobin A1C (Hb A1C)
32 HBsAg (Rapid test)
33 hCG (human chorionic gonadotropin) ในปัสสาวะ
34 hCG (Total β –hCG) ในซีรั่ม
35 HDL
36 HLA typing
37 HIV DNA PCR
38 HIV Drug Resistance (Sentosa® SQ HIV Genotyping Assay, Next-Generation Sequencing)
39 HIV Drug Resistance (ViroSeq™ HIV-1 Genotyping System v2.0)
40 HIV Viral load (COBAS AmpliPrep/COBAS TaqMan HIV-1 test v2.0)
41 HIV Viral load (Abbott RealTime HIV-1)
42 HBV Viral load
43 HCV Viral load
44 HCV Genotyping
45 Immunophenotyping for Acute Leukemia
46 Infectious Uveitis (Qualitative)
47 Magnesium (Mg2+)
48 Methamphetamine (MET)
49 NPM Mutation
50 Phosphorus
51 Potassium (K+)
52 PT/INR
53 Prostate – Specific Antigen (PSA)
54 Partial Thromboplastin Time (PTT)
55 Quantitative Real-time PCR for Cytomegalovirus
56 Rheumatoid Factors
57 Sodium (Na+)
58 Stool Examination
59 Stool Occult Blood
60 Syphilis
61 Thalassemia
62 Thyroid Stimulating Hormone (TSH)
63 Total Billirubin
64 Total Protein
65 Triglyceride
66 Uric acid
67 Urinalysis
คลินิกเทคนิคการแพทย์ : Medical Technology Clinic
คลินิกเทคนิคการแพทย์   วัน - เวลาทำการ    วันจันทร์ - ศุกร์      เวลา 07.30 - 20.00 น. (พักเที่ยง)
       วันเสาร์ - อาทิตย์    เวลา 07.30 - 15.30 น. (พักเที่ยง)
  หยุดทำการ    วันหยุดนักขัตฤกษ์  
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ    เคาท์เตอร์  0-5393-6027 ต่อ 100 
   ห้องปฏิบัติการ (LAB) 0-5393-6027 ต่อ 110 - 112