ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : คลินิกเทคนิคการแพทย์ เจาะเลือด ตรวจสุขภาพ ตรวจตามแพทย์สั่ง คลินิกกิจกรรมบำบัด เด็ก สมาธิสั้น ออทิสติค คลินิกรังสีเทคนิค เอกซเรย์ ถ่ายภาพรังสีทรวงอก คลินิกกายภาพบำบัดและธาราบำบัด ฟื้นฟู ปวด เมื่อย สระว่ายน้ำ ในร่ม น้ำอุ่น MRI

 

ติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร 0-5394-5096

csc news จุลสารศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก


 
 
 
 
 
 
CSC NEWS แบบ PDF
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2
พฤษภาคม - สิงหาคม  2561
CSC NEWS แบบ ONLINE MAGAZINE
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2
พฤษภาคม - สิงหาคม  2561
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CSC NEWS แบบ PDF
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1
มกราคม - เมษายน 2561
CSC NEWS แบบ ONLINE MAGAZINE
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1
มกราคม - เมษายน 2561
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
CSC NEWS แบบ PDF
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2
พฤษภาคม - สิงหาคม 2560
CSC NEWS แบบ ONLINE MAGAZINE
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2
พฤษภาคม - สิงหาคม 2560
   
 
 
   
   
   
   
CSC NEWS แบบ PDF
ปีที่ 6 ฉบับที่ 1
มกราคม - เมษายน 2560
CSC NEWS แบบ ONLINE MAGAZINE
ปีที่ 6 ฉบับที่ 1
มกราคม - เมษายน 2560
   
   
   
   
CSC NEWS แบบ PDF
ปีที่ 5 ฉบับที่ 3
กันยายน - ธันวาคม 2559
CSC NEWS แบบ ONLINE MAGAZINE
ปีที่ 5 ฉบับที่ 3
กันยายน - ธันวาคม 2559
 
   
   
   
 
   
จุลสารศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
CSC NEWS ปีที่ 5 ฉบับที่ 2
พฤษภาคม - สิงหาคม 2559
จุลสารศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
CSC NEWS ปีที่ 5 ฉบับที่ 1
มกราคม - เมษายน 2559
   
   
   
   
จุลสารศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
CSC NEWS ปีที่ 4 ฉบับที่ 3
กันยายน - ธันวาคม 2558
จุลสารศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
CSC NEWS ปีที่ 4 ฉบับที่ 2
พฤษภาคม - สิงหาคม 2558
   
   
   
   
จุลสารศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
CSC NEWS ปีที่ 4 ฉบับที่ 1
มกราคม - เมษายน 2558
จุลสารศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
CSC NEWS ปีที่ 3 ฉบับที่ 3
กันยายน - ธันวาคม 2557
   
   
csc news จุลสารศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 csc news จุลสารศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ปีที่ 3 ฉบับที่ 1

จุลสารศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
CSC NEWS ปีที่ 3 ฉบับที่ 2

จุลสารศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
CSC NEWS ปีที่ 3 ฉบับที่ 1
   
csc news จุลสารศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 csc news จุลสารศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ฉบับที่ 2

จุลสารศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
CSC NEWS ปีที่ 2 ฉบับที่ 3

จุลสารศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
CSC NEWS ปีที่ 2 ฉบับที่ 2
   
csc news จุลสารศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ฉบับที่ 2 csc news จุลสารศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ฉบับที่ 1

จุลสารศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
CSC NEWS ปีที่ 2 ฉบับที่ 1

จุลสารศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
CSC NEWS ฉบับที่ 1