ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : คลินิกเทคนิคการแพทย์ เจาะเลือด ตรวจสุขภาพ ตรวจตามแพทย์สั่ง คลินิกกิจกรรมบำบัด เด็ก สมาธิสั้น ออทิสติค คลินิกรังสีเทคนิค เอกซเรย์ ถ่ายภาพรังสีทรวงอก คลินิกกายภาพบำบัดและธาราบำบัด ฟื้นฟู ปวด เมื่อย สระว่ายน้ำ ในร่ม น้ำอุ่น MRI

 
ติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร 0-5394-5096

  คลินิกเทคนิคการแพทย์ : Medical Technology Clinic
  คลินิกเทคนิคการแพทย์   วัน - เวลาทำการ    วันจันทร์ - ศุกร์      เวลา 07.30 - 20.00 น.
         วันเสาร์ - อาทิตย์    เวลา 07.30 - 15.30 น.
    หยุดทำการ    วันหยุดนักขัตฤกษ์  
    โทรศัพท์ติดต่อ    เคาท์เตอร์  0-5393-6027 ต่อ 100 
   ห้องปฏิบัติการ (LAB) 0-5393-6027 ต่อ 110
         
  คลินิกกิจกรรมบำบัด : Occupational Therapy Clinic
คลินิกกิจกรรมบำบัด Occupational Therapy Clinic วัน - เวลาทำการ    วันจันทร์ - ศุกร์    เวลา 11.00 - 19.00 น.
         วันเสาร์                เวลา 08.00 - 15.00 น.
    หยุดทำการ    วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
    โทรศัพท์ติดต่อ    0-5393-5094
         
  คลินิกกายภาพบำบัด : Physical Therapy Clinic
  คลินิกกายภาพบำบัด Physical Therapy Clinic   วัน - เวลาทำการ    วันจันทร์ - ศุกร์     เวลา 09.00 - 20.00 น.
         วันเสาร์ - อาทิตย์   เวลา 09.00 - 16.00 น.
    หยุดทำการ     วันหยุดนักขัตฤกษ์  
    โทรศัพท์ติดต่อ     0-5394-9268 0-5393-6027 ต่อ 114 
         
คลินิกธาราบำบัด : Hydro Therapy Clinic
  คลินิกธาราบำบัด Hydro Therapy Clinic   วัน - เวลาทำการ    วันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 09.00 - 20.00 น.
         วันเสาร์             เวลา 09.00 - 16.00 น.
    หยุดทำการ     วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
    โทรศัพท์ติดต่อ     0-5393-5095
  คลินิกรังสีเทคนิค : Radiological Technology Clinic
  คลินิกรังสีเทคนิค  Radiological Technology Clinic   วัน - เวลาทำการ    วันจันทร์ - ศุกร์  เวลา   07.30 - 16.30 น.
         วันเสาร์ - อาทิตย์   เวลา 07.30 - 15.30 น.
    หยุดทำการ     วันหยุดนักขัตฤกษ์  
    โทรศัพท์ติดต่อ     0-5394-9296 หรือ 0-5393-6027 ต่อ 121 
  คลินิก MRI  : MRI Clinic
  คลินิก MRI   MRI Clinic   วัน - เวลาทำการ    เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
    หยุดทำการ    ไม่มีวันหยุดทำการ
    โทรศัพท์ติดต่อ     0-5393-5060
       
   
ศูนย์นวดไทย ม.ช. : Mor Chor Thai Massage Center
  ศูนย์นวดไทย ม.ช. : Mor Chor Thai Massage Center    วัน - เวลาทำการ    วันจันทร์ - ศุกร์     เวลา 09.00 - 20.00 น.
         วันเสาร์ - อาทิตย์   เวลา 09.00 - 16.00 น.
    หยุดทำการ    วันหยุดนักขัตฤกษ์  
    โทรศัพท์ติดต่อ     0-5393-5095