20 ปี ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก 20 ปี แห่งความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการบริการ
 ::  หน้าหลัก
 ::  เกี่ยวกับเรา
 ::  บุคลากร
 ::  งานบริการของเรา
      + คลินิกเทคนิคการแพทย์
      + คลินิกกิจกรรมบำบัด
      + คลินิกกายภาพบำบัด
      + คลินิกธาราบำบัด
      + คลินิกรังสีเทคนิค
      + คลินิก MRI
      +  หน่วยบริการ
          
HIV Viral Load
 ::  แพคเกจตรวจสุขภาพ
 ::  Mobile Check-Up
 ::  จำหน่ายตำราทางวิชาการ
 ::  งานบริการอื่น ๆ
 ::  ติดต่อเรา
 ::  แผนที่

คลินิกเทคนิคการแพทย์
เปิดทำการวันจันทร์ - ศุกร์
เวลา 07.30 - 20.00 น.
วันเสาร์ - อาทิตย์
เวลา 08.00 - 16.00 น.
โทร 0-5394-6027

คลินิกรังสีเทคนิค
เปิดทำการวันจันทร์ - ศุกร์
เวลา 07.30 - 20.00 น.
วันเสาร์ - อาทิตย์
เวลา 08.00 - 16.00 น.

โทร 
0-5394-9296

คลินิกกายภาพบำบัด
เปิดทำการวันจันทร์ - ศุกร์
เวลา 09.00 - 20.00 น.
วันเสาร์ - อาทิตย์
เวลา
 
09.00 - 16.00 น.
โทร 
0-5394-
9268

คลินิกธาราบำบัด
เปิดทำการวันจันทร์ - ศุกร์
เวลา 09.00 - 20.00 น.

วันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.
โทร 
0-5394-
5095

คลินิกกิจกรรมบำบัด
เปิดทำการวันจันทร์ - ศุกร์
เวลา
 
13.00 - 20.00 น.
วันเสาร์ เวลา 08.00 - 15.00 น.
โทร 
0-5394-
5094


 

มารู้จักกับปัญหา
ปวดหลัง
บทความ สาระน่ารู้ : มารู้จักกับปัญหา "ปวดหลัง" ปวดหลัง อาการปวดหลัง โรคปวดหลัง วิธีรักษา เชียงใหม่ กายภาพบำบัด รักษาอาการปวดหลัง คลินิกกายภาพบำบัด เชียงใหม่ (ปวดหลัง ปวดเอว ปวด ข้อเข่า เสื่อม ฟื้นฟู)


ปัจจุบัน โรคปวดหลังพบได้บ่อยในหมู่ ผู้ที่มีอาชีพนั่งทำงานเป็นเวลานาน ตั้งแต่วัยรุ่น วัยทำงาน จนถึงวัยสูงอายุ สาเหตุของโรคปวดหลังในกลุ่มนี้ ส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมการนั่งนานๆ หรือนั่งผิดท่าเช่น นั่งหลังโก่ง นั่งบิดๆ เนื่องจากการนั่งเป็นการเพิ่มแรงกดดันต่อกระดูกหลังมากที่สุด โดยเฉพาะนั่งนานๆ และโค้งงอผิดท่า บวกกับความตึงเครียดซึ่งจะทำให้กล้ามเนื้อบริเวณหลังเกิดการเกร็งจะยิ่งส่งผลให้ปวดหลังมากยิ่งขึ้น ดังนั้นถ้าบุคคลทั่วไปได้ทราบถึงสาเหตุของปัญหา และวิธีการปฏิบัติตัวที่เหมาะสม จะทำให้อัตราการปวดหลังลดลง เพราะฉะนั้นคลินิกกายภาพบำบัดและธาราบำบัดได้นำเสนอวิธีการปฏิบัติตัวและการออกกำลังกายเบื้องต้นให้ท่านผู้ท่านได้ลองปฏิบัติครับ


กลุ่มอาการที่เกี่ยวข้องกับอาการปวดหลัง
       • หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท (herniated disc)
       • กระดูกหลังหัก (compression fracture)
       • กระดูกสันหลังเคลื่อน (Spondylolithesis )
       • ไขสันหลังตีบ (spinal stenosis )
       • กระดูกสันหลังคด (Scoliosis)
       • กระดูกสันหลังเสื่อม (spondylosis)
สาเหตุของอาการปวดหลังจากท่าทางที่ไม่เหมาะสม
   1. ท่ายืน
       • อ้วนมากไปหรือมีหลังแอ่น
       • ใส่รองเท้าส้นสูงๆ กระดูกเชิงกรานจะบิดไป ทำให้เพิ่มส่วนโค้งแก่กระดูกสันหลังส่วนเอว มีแรงเครียดต่อหลัง
       • กระดูกสันหลังคด แรงหดตัวของกล้ามเนื้อหลัง ไม่สมดุลกัน
   2. ท่านั่ง
       • นั่งทำงานในท่าที่หลังงอ ไหล่ห่อ เพราะโต๊ะทำงานเตี้ยเกินไปหรืออยู่ห่างจากตัวมากไป
       • นั่งเก้าอี้ที่มีความนุ่มมากไปทำให้ตัวงอ หลังโค้ง
       • การนั่งกับพื้นในท่านั่งพับเพียบ ลำตัวเอียงไม่เท่ากัน นั่งนานๆ ทำให้ปวดหลังและปวดเข่าได้ง่าย
   3. ท่านอน
       การนอนในที่นอนที่นุ่มมาก ๆ หรือแข็งมากๆ จะทำให้หลังโค้ง งอ เอียง ได้


 
บทความ สาระน่ารู้ : มารู้จักกับปัญหา "ปวดหลัง" ปวดหลัง อาการปวดหลัง โรคปวดหลัง วิธีรักษา เชียงใหม่ กายภาพบำบัด รักษาอาการปวดหลัง คลินิกกายภาพบำบัด เชียงใหม่ (ปวดหลัง ปวดเอว ปวด ข้อเข่า เสื่อม ฟื้นฟู)
ภาพแสดงท่าทางในการยกของที่เหมาะสม
 
 
บทความ สาระน่ารู้ : มารู้จักกับปัญหา "ปวดหลัง" ปวดหลัง อาการปวดหลัง โรคปวดหลัง วิธีรักษา เชียงใหม่ กายภาพบำบัด รักษาอาการปวดหลัง คลินิกกายภาพบำบัด เชียงใหม่ (ปวดหลัง ปวดเอว ปวด ข้อเข่า เสื่อม ฟื้นฟู)
ภาพแสดงท่าทางในการทำงานที่เหมาะสม 
 
 
บทความ สาระน่ารู้ : มารู้จักกับปัญหา "ปวดหลัง" ปวดหลัง อาการปวดหลัง โรคปวดหลัง วิธีรักษา เชียงใหม่ กายภาพบำบัด รักษาอาการปวดหลัง คลินิกกายภาพบำบัด เชียงใหม่ (ปวดหลัง ปวดเอว ปวด ข้อเข่า เสื่อม ฟื้นฟู)


การบริหารร่างกายสำหรับอาการปวดหลัง
1. เพิ่มความยืดหยุ่นและทำให้กระดูกสันหลังและข้อต่อมีความคล่องตัว
2. การบริหารควรเริ่มจากท่าทางง่ายๆ และทำได้โดยไม่เหนื่อยมาก ไม่เกิดอาการปวดมากขึ้นเมื่อร่างกายมีความพร้อมมากขึ้น จึงค่อยเพิ่ม ท่าบริหารในท่าที่ยากขึ้นหรือให้จำนวนครั้งมากขึ้น
3. เริ่มจากจำนวนครั้งน้อย เช่น ท่าละ 5 – 10 ครั้งและเพิ่มเป็น 15 - 20 ครั้ง/วัน


บทความ สาระน่ารู้ : มารู้จักกับปัญหา "ปวดหลัง" ปวดหลัง อาการปวดหลัง โรคปวดหลัง วิธีรักษา เชียงใหม่ กายภาพบำบัด รักษาอาการปวดหลัง คลินิกกายภาพบำบัด เชียงใหม่ (ปวดหลัง ปวดเอว ปวด ข้อเข่า เสื่อม ฟื้นฟู)
ท่าตั้งคลาน โย้ตัวไปนั่งบริเวณส้นเท้า ทำ 20 รอบ
 
 
บทความ สาระน่ารู้ : มารู้จักกับปัญหา "ปวดหลัง" ปวดหลัง อาการปวดหลัง โรคปวดหลัง วิธีรักษา เชียงใหม่ กายภาพบำบัด รักษาอาการปวดหลัง คลินิกกายภาพบำบัด เชียงใหม่ (ปวดหลัง ปวดเอว ปวด ข้อเข่า เสื่อม ฟื้นฟู)
กอดเข่าชิดอก ค้างไว้ 15 วินาที ทำ 5 รอบ
 
 
บทความ สาระน่ารู้ : มารู้จักกับปัญหา "ปวดหลัง" ปวดหลัง อาการปวดหลัง โรคปวดหลัง วิธีรักษา เชียงใหม่ กายภาพบำบัด รักษาอาการปวดหลัง คลินิกกายภาพบำบัด เชียงใหม่ (ปวดหลัง ปวดเอว ปวด ข้อเข่า เสื่อม ฟื้นฟู) 
เท้าเหยียบเตียงหรือเก้าอี้ ดันสะโพกไปด้านหน้า
ค้างไว้ 15 วินาที ทำด้านละ 5 รอบ
 
 
บทความ สาระน่ารู้ : มารู้จักกับปัญหา "ปวดหลัง" ปวดหลัง อาการปวดหลัง โรคปวดหลัง วิธีรักษา เชียงใหม่ กายภาพบำบัด รักษาอาการปวดหลัง คลินิกกายภาพบำบัด เชียงใหม่ (ปวดหลัง ปวดเอว ปวด ข้อเข่า เสื่อม ฟื้นฟู) 
ใช้มือท้าวเอว เอียงตัวด้านตรงข้าม ค้างไว้ 15 วินาที
ทำด้านละ 5 รอบ 
 

ดาวน์โหลดเอกสารแนะนำการออกกำลังกายในน้ำ

ดาวน์โหลดเอกสาร รู้จักกับปัญหา "ปวดหลัง"

 
 
 
เนื้อหาโดย คลินิกกายภาพบำบัดและธาราบำบัด

 

สำนักงานศูนย์บริการฯ
เปิดทำการวันจันทร์ - ศุกร์
เวลา 08.30 - 16.30 น.
โทร 0-5394-5096-7