20 ปี ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก 20 ปี แห่งความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการบริการ
 ::  หน้าหลัก
 ::  เกี่ยวกับเรา
 ::  บุคลากร
 ::  งานบริการของเรา
      + คลินิกเทคนิคการแพทย์
      + คลินิกกิจกรรมบำบัด
      + คลินิกกายภาพบำบัด
      + คลินิกธาราบำบัด
      + คลินิกรังสีเทคนิค
      + คลินิก MRI
      +  หน่วยบริการ
          
HIV Viral Load
 ::  แพคเกจตรวจสุขภาพ
 ::  Mobile Check-Up
 ::  จำหน่ายตำราทางวิชาการ
 ::  งานบริการอื่น ๆ
 ::  ติดต่อเรา
 ::  แผนที่

คลินิกเทคนิคการแพทย์
เปิดทำการวันจันทร์ - ศุกร์
เวลา 07.30 - 20.00 น.
วันเสาร์ - อาทิตย์
เวลา 08.00 - 16.00 น.
โทร 0-5394-6027

คลินิกรังสีเทคนิค
เปิดทำการวันจันทร์ - ศุกร์
เวลา 07.30 - 20.00 น.
วันเสาร์ - อาทิตย์
เวลา 08.00 - 16.00 น.

โทร 
0-5394-9296

คลินิกกายภาพบำบัด
เปิดทำการวันจันทร์ - ศุกร์
เวลา 09.00 - 20.00 น.
วันเสาร์ - อาทิตย์
เวลา
 
09.00 - 16.00 น.
โทร 
0-5394-
9268

คลินิกธาราบำบัด
เปิดทำการวันจันทร์ - ศุกร์
เวลา 09.00 - 20.00 น.

วันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.
โทร 
0-5394-
5095

คลินิกกิจกรรมบำบัด
เปิดทำการวันจันทร์ - ศุกร์
เวลา
 
13.00 - 20.00 น.
วันเสาร์ เวลา 08.00 - 15.00 น.
โทร 
0-5394-
5094

 

 

การออกกำลังกาย
ในภาวะความดันโลหิตสูง


               ในปัจจุบัน ภาวะความดันโลหิตสูง เป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง ภาวะทางไต หัวใจโตและหัวใจวาย เป็นต้น ซึ่งโรคเหล่านี้ส่งผลให้อัตราการเสียชีวิตในเมืองไทยมากขึ้นด้วย ดังนั้นบุคคลที่มีญาติสายตรงเป็นโรคความดันโลหิตสูง หรือ บุคคุลที่มีภาวะอ้วน ชอบกินอาหารเค็ม ไม่ชอบออกกำลังกาย ดื่มของมึนเมาเป็นประจำ และมีความผิดปกติของอินซูลิน ต้องพึงระวังและควรจะต้องออกกำลังกายเป็นประจำ โดยแนะนำให้ออกกำลังกายแบบแอโรบิค เน้นกล้ามเนื้อมัดใหญ่เช่นการเดิน มากกว่า การใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กหรือแขน การออกกำลังกายแต่ละครั้งอัตราการเต้นของหัวใจควรอยู่ที่ 50 – 80 เปอร์เซ็นต์ของการเต้นหัวใจสูงสุด ( 220 – อายุ ) ใช้เวลาประมาณ 30 – 60 นาที/ครั้ง 3 – 5 ครั้ง / สัปดาห์ การออกกำลังกายดังกล่าวมีผลต่อร่างกายดังนี้
                    1. ลดปริมาณเลือดที่ออกจากหัวใจ
                    2. ลดความดันรวมของหลอดเลือดส่วนปลาย
                    3. ลดระดับสารเรนิน และอะดรีนาลีน
                    4. ควบคุมและปรับระดับอินซูลินในเลือดให้เหมาะสม
                    5. ลดระดับไขมันที่สะสมในร่างกาย
               การออกกำลังกายในภาวะความดันโลหิตสูงนี้ต้องควรระวังดังนี้
                    1. ถ้าความดันโลหิตมากกว่า 180 / 110 ม.ม. ปรอท ต้องได้รับยาในการรักษาก่อนออกกำลังกาย
                    2. ไม่ควรออกกำลังกายด้วยการเกร็งมากเกินไป
                    3. อายุมากกว่า 40 ปีในชาย และ 50 ปีในหญิง หากมีประวัติความเสี่ยงต่อโรคหัวใจ แนะนำให้พบแพทย์ก่อน
                    4. ไม่ควรออกกำลังกายถ้ามีความดัน มากกว่า 200 / 115 ม.ม. ปรอท

การออกกำลังกายในภาวะความดันโลหิตสูง กายภาพบำบัด ออกกำลังกาย ความดันโลหิต สูง
 
การออกกำลังกายในภาวะความดันโลหิตสูง กายภาพบำบัด ออกกำลังกาย ความดันโลหิต สูง

ดาวน์โหลดเอกสารแนะนำการออกกำลังกายในน้ำ

ดาวน์โหลดเอกสารแนะนำท่าออกกำลังกายในภาวะความดันโลหิตสูง

 
 
 
เนื้อหาโดย คลินิกกายภาพบำบัดและธาราบำบัด

 

สำนักงานศูนย์บริการฯ
เปิดทำการวันจันทร์ - ศุกร์
เวลา 08.30 - 16.30 น.
โทร 0-5394-5096-7