20 ปี ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก 20 ปี แห่งความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการบริการ
 ::  หน้าหลัก
 ::  เกี่ยวกับเรา
 ::  บุคลากร
 ::  งานบริการของเรา
      + คลินิกเทคนิคการแพทย์
      + คลินิกกิจกรรมบำบัด
      + คลินิกกายภาพบำบัด
      + คลินิกธาราบำบัด
      + คลินิกรังสีเทคนิค
      + คลินิก MRI
      +  หน่วยบริการ
          
HIV Viral Load
 ::  แพคเกจตรวจสุขภาพ
 ::  Mobile Check-Up
 ::  จำหน่ายตำราทางวิชาการ
 ::  งานบริการอื่น ๆ
 ::  ติดต่อเรา
 ::  แผนที่

คลินิกเทคนิคการแพทย์
เปิดทำการวันจันทร์ - ศุกร์
เวลา 07.30 - 20.00 น.
วันเสาร์ - อาทิตย์
เวลา 08.00 - 16.00 น.
โทร 0-5394-6027

คลินิกรังสีเทคนิค
เปิดทำการวันจันทร์ - ศุกร์
เวลา 07.30 - 20.00 น.
วันเสาร์ - อาทิตย์
เวลา 08.00 - 16.00 น.

โทร 
0-5394-9296

คลินิกกายภาพบำบัด
เปิดทำการวันจันทร์ - ศุกร์
เวลา 09.00 - 20.00 น.
วันเสาร์ - อาทิตย์
เวลา
 
09.00 - 16.00 น.
โทร 
0-5394-
9268

คลินิกธาราบำบัด
เปิดทำการวันจันทร์ - ศุกร์
เวลา 09.00 - 20.00 น.

วันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.
โทร 
0-5394-
5095

คลินิกกิจกรรมบำบัด
เปิดทำการวันจันทร์ - ศุกร์
เวลา
 
13.00 - 20.00 น.
วันเสาร์ เวลา 08.00 - 15.00 น.
โทร 
0-5394-
5094


 

มารู้จักกับปัญหา "ปวดคอ"

อาการปวดคอเป็นอย่างไร
อาการสำคัญที่มักพบบ่อย คือ  อาการปวดที่คอ หรือบ่า ขยับคอลำบาก  บางคนมีอาการปวดศีรษะหรือชาร้าวลงแขน และมือ  


ปัจจัยที่อาจส่งผลต่ออาการปวดคอ
ได้แก่ ความเครียด การทำกิจกรรมในท่าเดิมซ้ำๆ เป็นเวลานานๆ เช่น การนั่งหน้าคอมพิวเตอร์ การดูโทรทัศน์  การเล่นดนตรี  หรือการขับรถ  และในบางครั้งอาจเกิดจากการขยับคออย่างรวดเร็วโดยไม่ทันระวัง  เช่นกรณีอุบัติเหตุรถชน


นักกายภาพบำบัดจะช่วยท่านได้อย่างไร
นักกายภาพบำบัดจะทำการประเมินปัญหาของท่าน และ อธิบายวิธีการดูแลตนเองเบื้องต้น เพื่อช่วยลดอาการปวด ทำให้การฟื้นฟูสภาพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำอีกแนวทางการรักษาของนักกายภาพบำบัด
นักกายภาพบำบัดจะซักถามท่านเกี่ยวกับประวัติอาการเจ็บปวดและลักษณะการใช้คอในการทำงานหรือกิจวัตรประจำวัน  จากนั้นจึงทำการตรวจประเมินการเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหว  เพื่อออกแบบการออกกำลังกายสำหรับให้ท่านปฏิบัติเมื่ออยู่ที่บ้าน  แนะนำการท่าทางที่ถูกต้องในการทำงานหรือกิจกรรมต่างๆ สอนวิธีการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ  นอกจากนี้ท่านอาจได้รับ การนวด การกดขยับข้อต่อ หรือการใช้ความร้อนและเย็นในรูปแบบต่างๆ เพื่อบรรเทาอาการ

คลินิกรังสีเทคนิค เทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัดกิจกรรมบำบัด เอกซเรย์ หัวใจโต 

คลินิกรังสีเทคนิค เทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัดกิจกรรมบำบัด เอกซเรย์ หัวใจโต

รูปที่ 1 การออกกำลังกายเพื่อยืดกล้ามเนื้อคอ 


 
 คลินิกรังสีเทคนิค เทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัดกิจกรรมบำบัด เอกซเรย์ หัวใจโต
รูปที่ 2 ท่าทางที่ถูกต้องในการนั่งหน้าคอมพิวเตอร์

การดูแลตนเองเมื่อมีอาการปวดคอ
อย่าอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งนานเกินไป หมั่นขยับปรับเปลี่ยนท่าบ่อยๆ  เพื่อลดการล้าของกล้ามเนื้อ  หากพบว่ากล้ามเนื้อคอหรือบ่ามีการเกร็ง  ให้ทำการผ่อนคลายโดยวิธีที่เหมาะสมกับตนเอง  อาจใช้แผ่นประคบความร้อนหรือเย็น เพื่อบรรเทาอาการได้
 

ด้วยความปรารถนาดีจาก คลินิกกายภาพบำบัดและธาราบำบัด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก

คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เบอร์โทรศัพท์ 053-94-9268

สำนักงานศูนย์บริการฯ
เปิดทำการวันจันทร์ - ศุกร์
เวลา 08.30 - 16.30 น.
โทร 0-5394-5096-7