ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : คลินิกเทคนิคการแพทย์ เจาะเลือด ตรวจสุขภาพ ตรวจตามแพทย์สั่ง คลินิกกิจกรรมบำบัด เด็ก สมาธิสั้น ออทิสติค คลินิกรังสีเทคนิค เอกซเรย์ ถ่ายภาพรังสีทรวงอก คลินิกกายภาพบำบัดและธาราบำบัด ฟื้นฟู ปวด เมื่อย สระว่ายน้ำ ในร่ม น้ำอุ่น MRI

20 ปี ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก 20 ปี แห่งความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการบริการ
 ::  หน้าหลัก
 ::  เกี่ยวกับเรา
 ::  บุคลากร
 ::  งานบริการของเรา
      + คลินิกเทคนิคการแพทย์
      + คลินิกกิจกรรมบำบัด
      + คลินิกกายภาพบำบัด
      + คลินิกธาราบำบัด
      + คลินิกรังสีเทคนิค
      + คลินิก MRI
      +  หน่วยบริการ
          
HIV Viral Load
 ::  แพคเกจตรวจสุขภาพ
 ::  Mobile Check-Up
 ::  จำหน่ายตำราทางวิชาการ
 ::  งานบริการอื่น ๆ
 ::  ติดต่อเรา
 ::  แผนที่

คลินิกเทคนิคการแพทย์
เปิดทำการวันจันทร์ - ศุกร์
เวลา 07.30 - 20.00 น.
วันเสาร์ - อาทิตย์
เวลา 08.00 - 16.00 น.
โทร 0-5393-6027

คลินิกรังสีเทคนิค
เปิดทำการวันจันทร์ - ศุกร์
เวลา 07.30 - 20.00 น.
วันเสาร์ - อาทิตย์
เวลา 08.00 - 16.00 น.

โทร 
0-5394-9296

คลินิกกายภาพบำบัด
เปิดทำการวันจันทร์ - ศุกร์
เวลา 09.00 - 20.00 น.
วันเสาร์ - อาทิตย์
เวลา
 
09.00 - 16.00 น.
โทร 
0-5394-
9268

คลินิกธาราบำบัด
เปิดทำการวันจันทร์ - ศุกร์
เวลา 09.00 - 20.00 น.

วันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.
โทร 
0-5393-
5095

คลินิกกิจกรรมบำบัด
เปิดทำการวันจันทร์ - ศุกร์
เวลา
 
13.00 - 20.00 น.
วันเสาร์ เวลา 08.00 - 15.00 น.
โทร 
0-5393-
5094

 

 

มะเร็งเต้านม (Breast cancer)
บทความ สาระน่ารู้ : มะเร็งเต้านม (Breast cancer)

bonedensitometry and mammogram การตรวจ ความหนาแน่นกระดูก เอกซเรย์เต้านม เอกซเรย์ทรวงอก มวลกระดูก ความหนาแน่น ความหนาแน่นของมวลกระดูด เอ็กซเรย์เต้านม เอ็กซ์เรย์เต้านม

         
มะเร็งเต้านม เกิดจากเนื้อเยื่อของเต้านมมีการเปลี่ยนแปลงเป็นเซลล์มะเร็งซึ่งอาจจะเกิดเป็นมะเร็งเต้านมที่เกิดกับท่อน้ำนม หรือมะเร็งเต้านมที่เกิดกับต่อมน้ำนม มะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบได้บ่อย ดังนั้นท่านผู้อ่านที่เป็นหญิงหรือชายควรจะตรวจเต้านมตัวเอง

          
มะเร็งเต้านม เป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดในผู้หญิง จากสถิติของสถาบันมะเร็งแห่งชาติพบผู้หญิงเป็นมะเร็งเต้านมร้อยละ 37 ของมะเร็งทั้งหมด และยังมีอัตราการเสียชีวิตเป็นอันดับสองรองจากมะเร็งปอด ดังนั้นการดูแลตัวเองเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็ง และการค้นพบมะเร็งตั้งแต่ระยะเริ่มแรกในขณะที่ก้อนมีขนาดเล็ก และก้อนมะเร็งยังอยู่เฉพาะที่เต้านม ยังไม่แพร่กระจายไปต่อมน้ำเหลือง จึงเป็นเรื่องสำคัญ เพราะ จะมีโอกาสหายขาดมากขึ้น เมื่อเทียบกับการตรวจพบก้อน มะเร็งที่มีขนาดใหญ่ หรือกระจายไปต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้แล้ว โดยหากมีการตรวจพบมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มต้น มีโอกาสที่จะมีชีวิตเกิน 5 ปีถึงร้อยละ 98 ถ้าตรวจเจอ ตอนก้อนมะเร็งกระจายไปที่ต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้แล้ว มีโอกาสที่จะมีชีวิตเกิน 5 ปีร้อยละ 84 และถ้าตรวจเจอ ตอนมะเร็งแพร่กระจายไปแล้ว โอกาสที่จะมีชีวิตเกิน 5 ปี มีเพียงร้อยละ 23 และยังไม่แพร่กระจายจะทำให้มีโอกาสรอดชีวิตสูง

         
ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดมะเร็งเต้านม
              - อายุ
              - พันธุกรรม ประวัติการเกิดมะเร็งในครอบครัว และการเกิดมะเร็งเต้านมของตัวเอง
              - ปัจจัยของฮอร์โมน เช่น อายุเริ่มต้นของการมีประจำเดือน อายุที่หมดประจำเดือน การมีบุตร การให้นมบุตร ประวัติการใช้ยาฮอร์โมนทดแทนในวัยทอง
              - นอกจากนั้นยังมีความเสี่ยงในแง่พฤติกรรมเช่น ความอ้วน การรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย การสูบบุหรี่ การเคยได้รับการฉายรังสี

บทความ สาระน่ารู้ : มะเร็งเต้านม (Breast cancer)


          อาการของมะเร็งเต้านม
          ผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเต้านมมักจะไม่มีอาการอะไร โดยมากมักจะรู้ได้โดย
              - คลำได้ก้อนที่เต้านมหรือรักแร้
              - มีการเปลี่ยนแปลงขนาดของเต้านม
              - มีน้ำไหลออกจากหัวนม
              - เจ็บ หรือหัวนมถูกดึงรั้ง
              - ผิวเต้านมจะเหมือนเปลือกส้ม

บทความ สาระน่ารู้ : มะเร็งเต้านม (Breast cancer)


          สำหรับผู้ที่มะเร็งเป็นมากและมีการแพร่กระจายของมะเร็งจะมีอาการ
              - ปวดกระดูก
              - น้ำหนักลด
              - แผลที่ผิวหนัง
              - แขนบวม

          การตรวจคัดกรองมะเร็งในระยะเริ่มแรก
              - การตรวจเต้านมด้วย แมมโมแกรม ซึ่งจัดว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการตรวจคัดกรอง มะเร็งเต้านมในผู้หญิงทั่วไป
              - การตรวจเต้านมโดยแพทย์หรือพยาบาล
              - การตรวจเต้านมด้วยตัวเอง

บทความ สาระน่ารู้ : มะเร็งเต้านม (Breast cancer)


          การรักษามะเร็งเต้านม
          การรักษาโรคมะเร็งเต้านม จะต้องได้ประเมินระยะของผู้ป่วยแล้ว จึงวางแผนการรักษา โดยทั่วไปการรักษามะเร็งเต้านมมีด้วยกันดังนี้
              - การรักษาโดยการผ่าตัด
              - การรักษาโดยการให้เคมีบำบัด
              - การรักษาโดยการฉายรังสี
              - การให้ฮอร์โมน

บทความ สาระน่ารู้ : มะเร็งเต้านม (Breast cancer)


          การป้องกันมะเร็งเต้านม
          สาเหตุของมะเร็งเต้านมยังไม่เป็นที่แน่ชัด แต่การปฏิบัติตัวที่ดีจะลดการเกิดมะเร็งเต้านม
              - เปลี่ยนแปลงอาหาร เช่น ลดพวกเนื้อสัตว์ลง ลดอาหารไขมัน
              - เลือกรับประทานอาหารผักหรือผลไม้
              - ควบคุมน้ำหนักมิให้อ้วน
              - ออกกำลังกายสัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 30 นาที
              - งดบุหรี่ และแอลกอฮอล์เรียบเรียงโดย : นางสาววิชชุดา แก้วน้อย นักรังสีการแพทย์

bonedensitometry and mammogram การตรวจ ความหนาแน่นกระดูก เอกซเรย์เต้านม เอกซเรย์ทรวงอก มวลกระดูก ความหนาแน่น ความหนาแน่นของมวลกระดูด เอ็กซเรย์เต้านม เอ็กซ์เรย์เต้านม

 

 

 
 
 
 
 

 

สำนักงานศูนย์บริการฯ
เปิดทำการวันจันทร์ - ศุกร์
เวลา 08.30 - 16.30 น.
โทร 0-5394-5096-7