ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทรา คำรินทร์ ศิษย์เก่าสาขาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ รหัสนักศึกษา 3811044 และ อาจารย์ ดร.อักษรา ทองประชุม ศิษย์เก่าสาขาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ รหัสนักศึกษา 4211103 ในโอกาสได้รับรางวัล “ช้างทองคำ”

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทรา คำรินทร์ ศิษย์เก่าสาขาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ รหัสนักศึกษา 3811044 และ อาจารย์ ดร.อักษรา ทองประชุม ศิษย์เก่าสาขาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ รหัสนักศึกษา 4211103 ในโอกาสได้รับรางวัล “ช้างทองคำ” ในพิธีมอบรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562


โพสต์ข่าวเมื่อ
2019-02-07 15:39:44
รูปภาพข่าว