ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ณรงชัย อัศวพรหมพร ศิษย์เก่ารังสีเทคนิครหัส 41 ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำหน่วยรังสีวิทยาและมะเร็งวิทยา ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ มช. รับพระราชทานเกียรติบัตรนักนิวเคลียร์ดีเด่น (NSA) ประจำปี 2562

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ณรงชัย อัศวพรหมพร ศิษย์เก่ารังสีเทคนิครหัส 41 ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำหน่วยรังสีวิทยาและมะเร็งวิทยา ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ มช. รับพระราชทานเกียรติบัตรนักนิวเคลียร์ดีเด่น (NSA) ประจำปี 2562 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  และการเข้ารับโล่รางวัลนักนิวเคลียร์ดีเด่นจากนายปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากงานประชุมวิชาการนานาชาติ International Nuclear Science and Technology Conference 2019  เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมเซนทราราแกรนด์ เซนทรัลลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร


โพสต์ข่าวเมื่อ
2019-02-07 09:42:59
รูปภาพข่าว