ศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณ ฟู่เจริญ ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี 2561

ศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณ ฟู่เจริญ  ศิษย์เก่าสาขาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ รหัส 19 ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี 2561 สาขาเทคนิคการแพทย์


โพสต์ข่าวเมื่อ
2019-01-30 13:40:19
รูปภาพข่าว