พิธีประกาศเกียรติคุณ และงานแสดงความยินดีแก่นักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561

ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ รหัส 197640 และอดีตคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาบริหารองค์กรการศึกษา ในพิธีประกาศเกียรติคุณ และงานแสดงความยินดีแก่นักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศาลาธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 22 มกราคม 2562


โพสต์ข่าวเมื่อ
2019-01-30 13:29:57
รูปภาพข่าว