สมาคมศิษย์เก่าฯ สนับสนุนกิจกรรมรับน้องขึ้นดอยของสโมสรนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ 2561

สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้สนับสนุนกิจกรรมรับน้องขึ้นดอยให้กับนักศึกษาใหม่และผู้ดูแลประสานงานนักศึกษา รวมถึงดูแลอำนวยควมสะดวกให้กับศิษย์เก่าที่จะร่วมเดินขึ้นดอย ในวันที่ 8 กันยายน 2561


โพสต์ข่าวเมื่อ
2018-09-13 15:34:34
รูปภาพข่าว