ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า คณะเทคนิคการแพทย์ ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นประจำสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า คณะเทคนิคการแพทย์ ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นประจำสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในงานสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร ประจำปี 2560  ณ กรีนเลครีสอร์ท จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม ดังนี้

  • - ประเภทข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น สายวิชาชีพ ได้แก่  นางกฤษฎี  รัตนธรรมเมธี ศิษย์เก่ารหัส 4711005
  • - ประเภทลูกจ้างประจำและพนักงานโครงการวิจัยที่มีอายุงานมากกว่า 6 ปีขึ้นไป สายวิชาชีพ ได้แก่  นางสาวชไมพร  ณะพรหม ศิษย์เก่ารหัส 4211017
  • - ประเภทนักวิจัยดีเด่น ได้แก่ ดร.อุทัยวรรณ อุทัยพัฒน์ ศิษย์เก่ารหัส 2411079


โพสต์ข่าวเมื่อ
2018-02-12 11:02:37
รูปภาพข่าว