ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ในวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องสันป่าสักหลวง โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว เชียงใหม่

     ด้วย คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ขอเชิญท่านเข้าประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561  ในวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.00 – 12.00 น. ณ ห้องสันป่าสักหลวง โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว เชียงใหม่


โพสต์ข่าวเมื่อ
2018-02-12 10:58:29
รูปภาพข่าว