สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำคณาจารย์พร้อมด้วยนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ภาควิชากายภาพบำบัด ในงาน CMU Marathon 2018

สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำคณาจารย์พร้อมด้วยนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมให้การรักษาการบาดเจ็บแก่นักกีฬา พร้อมด้วยการสนับสนุนอุปกรณ์อ่างน้ำเย็น ในงาน CMU Marathon 2018 จัดโดยสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561


โพสต์ข่าวเมื่อ
2018-02-12 09:21:23
รูปภาพข่าว