พิธีประกาศเกียรติคุณ และงานแสดงความยินดีแก่นักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีกับ ทนพญ.จุรีภรณ์ บุณยวงศ์วิโรจน ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ รหัส 167604 ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาบริหารราชการ ในพิธีประกาศเกียรติคุณ และงานแสดงความยินดีแก่นักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศาลาธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561


โพสต์ข่าวเมื่อ
2018-01-30 08:57:56
รูปภาพข่าว