ผลการจัดสรรทุนสนับสนุนศิษย์เก่าในการเข้าร่วมประชุมวิชาการคณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปี 2561

ผลการจัดสรรทุนสนับสนุนศิษย์เก่าในการเข้าร่วมประชุมวิชาการคณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปี 2561

      ตามที่ คณะกรรมการศิษย์เก่าสัมพันธ์คณะเทคนิคการแพทย์ โดยคณะอนุกรรมการฝ่ายหารายได้ ได้พิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนศิษย์เก่าในการเข้าร่วมประชุมวิชาการคณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 5 - 7  กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จ.เชียงใหม่ จำนวน 5 ทุน

     บัดนี้ คณะอนุกรรมการฝ่ายหารายได้ ได้พิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าเพื่อรับทุนดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

  1. คุณพวงผกา  แก้วมณี
  2. คุณกนกวรรณ  แสงสว่าง
  3. คุณมงคล  ศรีคำซูม
  4. คุณบุญญารัตน์  ไกรแก้ว
  5. คุณธีรพันธ์  เสียงสนั่น

     ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ได้รับทุนไปรายงานตัวและขอรับทุนได้ในงานประชุมวิชาการ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว 


โพสต์ข่าวเมื่อ
2018-01-17 09:11:54
รูปภาพข่าว