ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางกฤษฎี รัตนธรรมเมธี และ นางสาวชไมพร ณะพรหม

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางกฤษฎี รัตนธรรมเมธี (ศิษย์เก่ารหัส 4711005) ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นประจำสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประเภท ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น สายวิชาชีพ และ นางสาวชไมพร ณะพรหม (ศิษย์เก่ารหัส 4211017) ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นประจำสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประเภท ลูกจ้างประจำและพนักงานโครงการวิจัยที่มีอายุงานมากกว่า 6 ปีขึ้นไป สายวิชาชีพ จัดโดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในงานสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร ประจำปี 2560 ให้กับบุคลากรสถาบันฯ ณ กรีนเลค รีสอร์ท จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา


โพสต์ข่าวเมื่อ
2018-01-17 09:05:41
รูปภาพข่าว