ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร.ทนพ.มนัส สุภาพ ศิษย์เก่าสาขาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รหัส 3411036 บริจาคเงินจำนวน 50,000 บาท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาคณะฯ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดี เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องผู้บริหาร อาคารเรียนและปฏิบัติการ 12 ชั้น คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560

 

 


โพสต์ข่าวเมื่อ
2017-12-28 11:53:43
รูปภาพข่าว