ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560 สาขาบริหารราชการ

คณะเทคนิคการแพทย์ ขอแสดงความยินดีกับ ทนพญ.จุรีภรณ์ บุญยวงศ์วิโรจน์ ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ รหัส 167604 ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560 สาขาบริหารราชการ อดีตดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ทนพญ.จุรีภรณ์ เป็นผู้จัดตั้งห้องปฏิบัติการตรวจหาสารไดออกซินในอาหารเป็นแห่งแรกของประเทศไทย เพื่อให้ประชาชนสามารถบริโภคอาหารได้อย่างปลอดภัยและสนับสนุนการส่งออกอาหาร ไดออกซินเป็นสารพิษร้ายแรง จัดเป็นสารอันตรายในอาหาร เป็นพิษต่อระบบประสาท และระบบการสืบพันธุ์ นอกจากนั้นในทางวิชาชีพ  และได้รับรางวัลระดับชาติ เป็นนักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น จากสมาคมนักเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย  รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นคณะเทคนิคการแพทย์เนื่องในวันมหิดลกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  รางวัลอาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  และเป็นผู้บริหาร เป็นนักพัฒนา ที่เป็นแบบอย่างที่ดีและพร้อมที่จะช่วยเหลือแบ่งปันแก่สังคมอย่างสม่ำเสมอ สมควรที่จะได้รับการยกย่องและประกาศเกียรติคุณ


โพสต์ข่าวเมื่อ
2017-12-14 10:01:05
รูปภาพข่าว