ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า ทน.อังคณา คำฟอง รหัส 3711081 ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น ประเภทข้าราชการ ระดับชำนาญการ

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า ทน.อังคณา คำฟอง รหัส 3711081 ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น ประเภทข้าราชการ ระดับชำนาญการ ตามโครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นของโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมพระวิสุทธาธิบดี โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี เมื่อวันพุธที่ 1พฤศจิกายน 2560


โพสต์ข่าวเมื่อ
2017-11-03 09:13:23
รูปภาพข่าว